Ambassadeur China koestert relatie met ministerie RO

De Chinese ambassadeur Liu Quan koestert de bijzondere relatie die de ambassade altijd heeft gehad met het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). Dat komt volgens hem bovenop de goede bilaterale betrekkingen tussen Suriname en de Volksrepubliek China. Dat zei de ambassadeur donderdag bij een kennismakingsbezoek aan minister Edgar Dikan van RO.

De twee spraken onder meer over de voortgang van de verschillende trainingsprogramma’s die jaarlijks door China worden aangeboden. Het ministerie heeft dit jaar alleen al tientallen functionarissen naar China uitgezonden om gebruik te maken van de meer dan 400 trainingen.

Volgens de ambassadeur passen deze trainingsprogramma’s in het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken van zijn land in het kader van ondersteunen van bilateraal partnerschap.

De minister denkt dat Suriname het een en ander kan afkijken bij China voor wat betreft regionale besturen. Bruikbare methoden voor de Surinaamse situatie zouden eventueel in overweging genomen kunnen worden. Hij lichtte toe hoe het ministerie met het instellen van groeicentra op vier strategische locaties in het binnenland een nieuwe dimensie brengt in de ontwikkeling van het binnenland. Vanuit die locaties zal er langs meerdere lijnen tegelijk versneld gewerkt worden aan de ontwikkeling van gebieden die achter zijn in ontwikkeling.

De ambassadeur vroeg de aandacht van de minister voor de problemen waarmee Chinese ondernemers in het binnenland worden geconfronteerd. Vooral bedrijven die worden opgezet in of dichtbij dorpen zouden soms stuiten op veel stagnaties met inkomstenderving en verliezen als gevolg.

De minister heeft de ambassadeur ingelicht over de recente ontwikkelingen met betrekking tot gemeenschapsbossen en het grondenrechtenvraagstuk, de bewustwording en de rechten van dorpelingen. Hij zei ook dat het niet altijd eenvoudig is voor buitenlanders om de materie te begrijpen, maar gaf mee dat Chinese ondernemers zich, net als alle anderen voor informatie en begeleiding mogen aanmelden bij het ministerie.

Hij stelt voor dat investeerders er goed aan doen zich eerst goed laten informeren en vervolgens in overleg blijven met zowel het ministerie als met de plaatselijke gemeenschappen.

De minister en de ambassadeur wisselden verder informatie uit over lopende projecten in Suriname die plaatsvinden met ondersteuning van China. Beiden hopen op verbreding en verdieping van de relatie.

Dikan woont later deze maand een grootse landbouwconferentie in China bij. Dan wil hij informatie verzamelen en kennis opdoen die van betekenis kunnen zijn voor zijn beleid ter versterking, verzelfstandiging en versnelling van de agrarische ontwikkeling in het binnenland.

Meer nieuws

First lady doneert weer

“Het geeft ons meer motivatie om harder te werken voor hetgeen wij gaan doen in Amerika”, zegt Donovan Dongo na een donatie van first lady…

QuikScan douane aanleiding CLAD-onderzoek

Op basis van recente ontwikkelingen bij de douanedienst heeft de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, in december 2018 een QuickScan laten uitvoeren door een speciaal…

WTO-delegatie bezoekt Suriname

Vanwege de World Trade Organisation (WTO) Trade Policy Review (TPR) heeft een team van deskundigen van het WTO-secretariaat een werkbezoek gebracht aan Suriname.

Arbeid stimuleert klein-ondernemerschap

Volgens de taakstelling van het ministerie van Arbeid is het stimuleren van klein-ondernemerschap een van de manieren om in te spelen op de vraag naar…

Agressieve echtgenoot opgesloten

De 33-jarige Faizel R. is op donderdag 7 februari door de politie van Livorno ingesloten voor bedreiging van zijn echtgenote.

‘Racisme is een Amerikaans probleem’

Redactie GFC Nieuws — “Ja, president Donald Trump is een racist, daar bestaat geen twijfel over. Maar zoals we hebben gezien, gedragen ook Democraten zich…

Scroll Up