Afdeling MOB nu ook in Nickerie

Om de hulpverlening naar de districten beter te versterken en tot zijn recht te laten komen, is het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) met de ondersteuning van UNICEF gestart met een pilot in het district Nickerie. Dit past zeker in het beleid van het ministerie van Volksgezondheid en bij de SDG’s om de gezondheidszorg bereikbaar te maken voor eenieder en ervoor zorg te dragen dat personen met name kinderen met een beperking ook dezelfde kansen heeft gezondheidszorg te ontvangen of in het (regulier) onderwijs te participeren.

“We brengen dus de zorg van het MOB naar Nickerie toe dus dichterbij de mensen. De focus binnen deze pilot ligt op voornamelijk op kinderen met een beperking”.

Interventie zal in de eerste fase gericht zijn op het inventariseren door aangemelde kinderen te screenen op verstandelijk niveau, sociaal-maatschappelijk functioneren, milieu inventarisatie en op medisch gebied. Op basis zal per kind een hulpverleningstraject worden uitgevoerd.

Meer nieuws

“Leengedrag regering zorgwekkend”

NPS-voorzitter Gregory Rusland maakt zich zorgen over de intenties van de regering om nog veel meer geld te gaan lenen dan er nu reeds geleend…

Grote hoeveelheid drugs verbrand te Kraka

Meer dan 2300 kilogram in beslag genomen drugs werd donderdag onder toezicht van vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname en het Openbaar Ministerie in de…

Wegstrekking Jenny-Henar wordt hersteld

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie…

Training ‘Trauma herkenning’

Traumatisering bij kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking) komt helaas vaak voor. De gevolgen zijn vaak blijvend, ze zijn ernstig en ze…

Kind in autostoel vliegt uit auto

Een geschokte automobilist in de Amerikaanse stad Mankato (Minnesota) zag hoe een kindje in een autostoeltje uit een auto werd geslingerd.

Scroll Up