Aanpak problematiek onbeheerde en verlaten gronden

President Desiré Bouterse heeft recentelijk de “Adviescommissie Onbeheerde- en Kennelijk Verlaten Gronden” ingesteld.

De belangrijkste taak van de commissie is het geven van adviezen over en het voeren van onderhandelingen voor het terugbrengen van onbeheerde- en kennelijk verlaten gronden in de boezem van de Staat Suriname, door het toepassen van het Domeindecreet 1981.

De commissie is inmiddels gestart met haar werkzaamheden en heeft een aantal gronden/plantages in kaart gebracht, waarop het Domeindecreet 1981 zal worden toegepast.

Het Domeindecreet 1981 heeft voor eventuele rechthebbenden op de gronden/plantages waarborgen ingebouwd.

De procedure volgens het Domeindecreet is in het kort als volgt:

De president is bevoegd om bij resolutie te verklaren dat er een vermoeden bestaat dat op enig stuk grond anderen noch het recht van eigendom noch enig ander zakelijk recht bezitten en dat de grond mitsdien deel uitmaakt van het vrije domein van de Staat.

De resolutie geeft een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de desbetreffende grond/plantage en de namen van de laatst bekende rechthebbende(n).

De resolutie wordt twee keer met een tussentijd van tenminste 14 dagen gepubliceerd in het Advertentie Blad van de Republiek Suriname, ARS. Hoewel het volgens de wet niet noodzakelijk is, zal de resolutie tevens in tenminste één additioneel dagblad gepubliceerd worden.

Belanghebbenden kunnen binnen 60 dagen na de eerste publicatie in het ARS mondeling of schriftelijk verzet aantekenen bij het Hof van Justitie.

Het Hof van Justitie deelt het verzet mede aan de president, die binnen 30 dagen een antwoord doet toekomen aan het Hof.

Het Hof van Justitie deelt het antwoord van de president aan de belanghebbende mee die op zijn beurt binnen 14 dagen zijn verweer bij het Hof moet indienen.

Omtrent de ontvankelijkheid en of de deugdelijkheid van het verzet beslist het Hof van Justitie die dit mededeelt aan de president.

Als uit de verklaring van het Hof van Justitie blijkt dat er geen verzet is ingesteld of als het ingesteld verzet niet ontvankelijk of ondeugdelijk is verklaard, zal door de President de overschrijvingsprocedure van deze verklaring in de registers van hat MI-GLIS worden ingezet tot terugkeer van de grond/plantage in de boezem van de Staat.

Na de overschrijving van de verklaring van het Hof van Justitie in de registers van het MI-GLIS kan nog binnen zes maanden, door belanghebbenden die niet tijdig in verzet konden komen, bezwaar worden aangetekend bij het Hof van Justitie. Indien het bezwaar gegrond wordt verklaard, is de Staat verplicht tot vergoeding van de geldswaarde van het vervallen zakelijk recht.

Na verloop van de bovenvermelde termijn van zes maanden verjaren alle rechtsvorderingen tegenover de Staat met betrekking tot de zakelijke rechten op de grond.

De commissie staat onder voorzitterschap van de directeur van het Kabinet van de President, Eugene van der San, en bestaat verder uit: C. Strijdhaftig – Culley, N. A. Khodabaks, J. D. Bahadoersingh en als externe deskundigen C. A. Akkal-Ramautar en C. R. Jadnanansing.

Delen:

Meer nieuws

Renovatie Nyun Combé begonnen

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft het startsein gegeven voor de renovatie van Nyun Combé aan de Kleine Saramaccastraat. Delen:

Delen:

Bromfietser zwaargewond na aanrijding

De 19-jarige bromfietser Aman A. raakte op 10 juni zwaargewond na een aanrijding op de kruising van de Indira Gandhi- en de Tawajariweg. Delen:

Delen:

Visrokerij Commewijne dit jaar in gebruik

Directeur Deepak Jairam van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft zich afgelopen week omstandig laten informeren over de vorderingen van de verbouwingswerkzaamheden van de visrokerij…

Delen:

Minister Parmessar op FAO-topconferentie in Rome

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vertoeft momenteel in Rome-Italië voor het bijwonen van een topconferentie van de wereld voedselorganisatie Food and…

Delen:

Ontwikkelingsvisie voor Tapanahony in de maak

Het districtscommissariaat van Sipaliwini (bestuursressort Tapanahony) en stichting OSAEDA zullen in een samenwerkingsverband een visie uitwerken om het Tapanahony-gebied in ontwikkeling te brengen. Delen:

Delen:

Regeringsdelegatie bezoekt backtrack Nickerie

Een delegatie van ministers en vertegenwoordigers van enkele ministeries en diensten binnen de overheid brachten een oriëntatiebezoek aan de backtrack in Nickerie. Delen:

Delen:

Dikan bezoekt Centrale Markt

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft vrijdagmiddag samen met districtscommissaris (dc) Mike Nerkust een bezoek gebracht aan de Centrale Markt. Delen:

Delen:
Scroll Up