Aanpak problematiek onbeheerde en verlaten gronden

President Desiré Bouterse heeft recentelijk de “Adviescommissie Onbeheerde- en Kennelijk Verlaten Gronden” ingesteld.

De belangrijkste taak van de commissie is het geven van adviezen over en het voeren van onderhandelingen voor het terugbrengen van onbeheerde- en kennelijk verlaten gronden in de boezem van de Staat Suriname, door het toepassen van het Domeindecreet 1981.

De commissie is inmiddels gestart met haar werkzaamheden en heeft een aantal gronden/plantages in kaart gebracht, waarop het Domeindecreet 1981 zal worden toegepast.

Het Domeindecreet 1981 heeft voor eventuele rechthebbenden op de gronden/plantages waarborgen ingebouwd.

De procedure volgens het Domeindecreet is in het kort als volgt:

De president is bevoegd om bij resolutie te verklaren dat er een vermoeden bestaat dat op enig stuk grond anderen noch het recht van eigendom noch enig ander zakelijk recht bezitten en dat de grond mitsdien deel uitmaakt van het vrije domein van de Staat.

De resolutie geeft een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de desbetreffende grond/plantage en de namen van de laatst bekende rechthebbende(n).

De resolutie wordt twee keer met een tussentijd van tenminste 14 dagen gepubliceerd in het Advertentie Blad van de Republiek Suriname, ARS. Hoewel het volgens de wet niet noodzakelijk is, zal de resolutie tevens in tenminste één additioneel dagblad gepubliceerd worden.

Belanghebbenden kunnen binnen 60 dagen na de eerste publicatie in het ARS mondeling of schriftelijk verzet aantekenen bij het Hof van Justitie.

Het Hof van Justitie deelt het verzet mede aan de president, die binnen 30 dagen een antwoord doet toekomen aan het Hof.

Het Hof van Justitie deelt het antwoord van de president aan de belanghebbende mee die op zijn beurt binnen 14 dagen zijn verweer bij het Hof moet indienen.

Omtrent de ontvankelijkheid en of de deugdelijkheid van het verzet beslist het Hof van Justitie die dit mededeelt aan de president.

Als uit de verklaring van het Hof van Justitie blijkt dat er geen verzet is ingesteld of als het ingesteld verzet niet ontvankelijk of ondeugdelijk is verklaard, zal door de President de overschrijvingsprocedure van deze verklaring in de registers van hat MI-GLIS worden ingezet tot terugkeer van de grond/plantage in de boezem van de Staat.

Na de overschrijving van de verklaring van het Hof van Justitie in de registers van het MI-GLIS kan nog binnen zes maanden, door belanghebbenden die niet tijdig in verzet konden komen, bezwaar worden aangetekend bij het Hof van Justitie. Indien het bezwaar gegrond wordt verklaard, is de Staat verplicht tot vergoeding van de geldswaarde van het vervallen zakelijk recht.

Na verloop van de bovenvermelde termijn van zes maanden verjaren alle rechtsvorderingen tegenover de Staat met betrekking tot de zakelijke rechten op de grond.

De commissie staat onder voorzitterschap van de directeur van het Kabinet van de President, Eugene van der San, en bestaat verder uit: C. Strijdhaftig – Culley, N. A. Khodabaks, J. D. Bahadoersingh en als externe deskundigen C. A. Akkal-Ramautar en C. R. Jadnanansing.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

Delen:

Meer nieuws

Minister Noersalim installeert verkiezingscommissies

GFC NIEUWS- De verkiezingscommissies Voorlichting, ICT, Nationale Veiligheid, Wet- en Regelgeving en Financiële Administratie zijn geïnstalleerd. Zie ook een ander interessant bericht door op de…

Delen:

Water ontdekt op afgelegen ‘super-Aarde’

GFC NIEUWS- Wetenschappers in Engeland hebben een “wereldprimeur” met de ontdekking van een afgelegen planeet waarop water en temperaturen voorkomen die het bestaan van wezens…

Delen:

FED voorziet CBvS van cash US-dollars

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft een eerste zending US-dollars ontvangen van de Federal Reserve Bank (FED) – de Centrale Bank van…

Delen:

Man gooit baby de rivier in

GFC NIEUWS- Een babyjongetje vecht nu voor zijn leven, nadat hij naar verluidt werd gegooid in een rivier in Greater Manchester, een stad in Engeland….

Delen:

Ministersdelegatie bezoekt Para

GFC NIEUWS- Een team van ministers, te weten: Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), Vidjai Chotkan van Openbare Werken, Transport & Communicatie…

Delen:

Nickerie heeft nieuwe Spoedeisende Hulp

GFC NIEUWS- Nickerie beschikt nu over een gloednieuwe en uitgebreide Spoedeisende Hulp (SEH). Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te…

Delen:

Heerenstraat Festival op komst

GFC NIEUWS- In één van de mooiste straten in Paramaribo, de Heerenstraat, werkt Stichting The Back Lot hard aan het Heerenstraat Festival 2019. Zie ook…

Delen:

Dorpsfondsen moeten zelf verdienend zijn

GFC NIEUWS- Dorpsfondsen moeten gezien worden als een revolving fund, hetgeen betekent dat zij zelf verdienend moeten zijn. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

Handelsmissie november naar Curaçao

GFC NIEUWS- Van 24 tot en met 26 november organiseert Internationaal Ambitieus de zevende handelsmissie voor bedrijven naar Curaçao. Zie ook een ander interessant bericht…

Delen:

Paamaka en Ndyuka leggen grens vast

GFC NIEUWS- De stammen Paamaka en Ndyuka in Oost Suriname hebben hun aloude grens vastgelegd in een gezamenlijke verklaring. Zie ook een ander interessant bericht…

Delen:

Tumor van 5,5 kg verwijderd uit maag man

GFC NIEUWS- Een man die ging naar de spoedeisende hulp met ernstige maagpijn moest in allerijl worden geopereerd toen een gigantische tumor werd gespot. Zie…

Delen:
Scroll Up