Aangeboden | Surinaamse media bepalen conclusie Amerika over witwassers

Onlangs verscheen in dWT een artikel van de hand van Ivan Cairo (jarenlange vriend van mij) met de titel “Autohandel, goudopkopers en cambio’s grootste witwassers”.

Dit zou staan in een officieel Amerikaans rapport. Uit zijn online artikel (versie 11/04/2018 08:39) blijkt dat de Amerikanen deze conclusie trekken omdat de Surinaamse pers/media dat zeggen.

De ernst en gezaghebbendheid werd ingepeperd met zinnen als “zo concludeert het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken”.

Of: ”het witwassen van geld in Suriname is, aldus het State Department”.

En: “‘er zijn aanwijzingen dat witwassen via handel voorkomt, meestal door de activiteiten van lokale autodealers, goudhandelaren en wisselkantoren’, stelt Washington”.

Wat er in feite zwart op wit staat, is dat “volgens berichten in de lokale media wordt aangenomen dat zowel nationale als internationale organisaties voor drugshandel het grootste deel van de witgewassen opbrengsten beheersen, die hoofdzakelijk lokaal worden geïnvesteerd in casino’s, onroerend goed, valutabedrijven, autodealers en de bouwsector.” Dus de Amerikaanse conclusie is gebaseerd op berichten uit onze lokale media.

Nieuws is niet een weergave van ‘de werkelijkheid’, maar een weergave van een bepaald perspectief daarvan, is mij ooit oprecht uitgelegd. Het artikel had daarom evengoed betiteld kunnen worden als “Lokale media bepalen conclusie VS over witwassers”

Natuurlijk zou de eerste vraag kunnen zijn: is dat zo? Nemen de lokale media aan dat genoemde sectoren witwassers zijn? Melden ze dat ook in hun berichten? Is dat terecht?

Hebben de media altijd gelijk? Wat schreven de blanke media over de zwarte Zuid-Afrikaan tijdens de apartheid? Wat schreven de media over de Joden in Nazi-Duitsland?

Wat zeggen de rechtse media tegenwoordig over allochtonen in Europa? Media en journalistiek mogen zich niet aanmatigen een soort ‘divine right’ op de waarheid te hebben. Het blijft mensenwerk en mensen zijn geen goden.

Anderzijds, van de Amerikanen, maar ook van Cairo had men mogen verwachten dat zij hun perspectief zouden verbinden aan de noodkreet geuit door de gewezen voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, Wilfred Leeuwin.

Hij maakt zich oprecht zorgen over de kwaliteit van journalistiek en mediabedrijven. In zijn schrijven op de Internationale Dag van de Persvrijheid op 3 mei 2015, stelt hij:

  • “dat voor zeker negentig procent van wat rondloopt als journalist of een bedrijf heeft waar journalistiek ‘bedreven’ wordt niet eens weet wat het woord betekent
  • ontberen de redacties en de journalisten de fundamentele kennis over wat zij eigenlijk aan het doen zijn
  • onze mediabedrijven en journalisten zonder, om even te zwijgen over ontwikkelingsjournalistiek, zelf de basisbeginselen van het vak ontberen de eerste verantwoordelijken zijn die het beroep ondermijnen.”

Was het maar dat het resultaat slechts voor eigen rekening was. Helaas wordt niet alleen schade toegebracht aan het beroep, maar wordt onrecht aangedaan aan zij (het publiek) die recht hebben op een juiste en kwalitatieve belevenis van het recht op vrije meningsuiting. 

Samengevat: het hoogontwikkelde Amerika, dat via onze deels onvolledig gerijpte pers/media, de conclusie trekt in welke sectoren de witwassers actief zijn en die dat dan internationaal publiceert. Deze publicaties dragen bij tot een slechtere ranking van Suriname. En Surinaamse bedrijven en Surinamers krijgen meer problemen met banken en internationaal zaken doen.

Cairo/dWT achtte het voorts niet belangrijk het publiek te informeren over de achtergronden en andere resultaten van dit Rapport. De VS heeft een twee-vliegen-in-een-klap policy.

Bescherming van haar burgers thuis, door steun in de bestrijding van de criminaliteit in andere landen. Steun door, onder andere, adviezen en wetgeving.

Jaarlijks evalueert men dit beleid en maakt men een tweedelig rapport. Eén over Drugs and Chemical Control en het tweede deel over Money Laundering en Financial Crimes.

Hoe precies de informatie per land wordt verzameld is niet geheel duidelijk, nu blijkt dat men met persberichten werkt. Dit zou onze pers alleszins moeten prikkelen.

Deel 1 noemt 22 grote drugsproducerende en drugsdoorvoerlanden, waaronder India. Suriname is nog steeds genoemd als doorvoerland, maar niet als groot doorvoerland en helemaal niet als producerend land.

Er zijn 33 grote drugschemicaliënlanden genoemd, waaronder Nederland. Suriname niet.

Deel 2 noemt 90 Major Money Laundering Countries, waaronder Suriname, maar ook Nederland en Canada.

Tevens wordt in een vergelijkende tabel (90 landen) aangegeven hoeveel van de 14 voorgestelde wetgevingen t.a.v. bestrijding money laundering ingevoerd zijn (al dan niet sufficiënt). Suriname heeft aan 12 voldaan en aan 2 niet.

Een van de vele voordelen van het bestrijden van witwassen is dat het ook een bestrijding van de drugscriminaliteit is. De drugsopbrengsten kunnen namelijk nergens gebruikt worden. Er is in meer of mindere mate een relatie tussen drugscriminaliteit en witwassen.

De optimist of nationalist zou het rapport anders kunnen interpreteren. Met name, Suriname produceert geen drugs, ook geen drugchemicaliën en is geen groot doorvoerland, hoeveel valt er nog wit te wassen? Des te erger, als wij de antiwitwaswetten uitvoeren.

“Suriname op weg, maar nog niet klaar in de strijd tegen drugs en witwassen” had evengoed de titel kunnen zijn, geheel afhankelijk van het perspectief van de schrijver.

Elke hoogwaardige democratie heeft de pers nodig. Wat een democratie ook nodig heeft is tolerantie en respect voor elkanders mening. Net als bij een ware vriendschap.

 

Jules Ramlakhan, belanghebbende Surinamer, ondernemer en democraat

 

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden; de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.
Tip: lees ook onze tips-voor-ingezonden-stukken-schrijvers!

Meer nieuws

Barranquilla verwelkomt Suriname

Suriname is woensdag officieel welkom geheten door de Colombiaanse stad Barranquilla, waar vanaf donderdag de 23ste Centraal-Amerikaanse en Caribische Spelen plaatsvinden. Het Surinaams Olympisch Comité…

Coppenamebrug afgesloten voor zwaar materieel

De brug over de Coppenamerivier is tot nader order gesloten voor zwaar materieel. Dit melden de districtscommissarissen van de districten Coronie en Nickerie respectievelijk, Mike…

VHP condoleert familie Radhakishun

Met grote verslagenheid heeft de Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) kennisgenomen van het heengaan van mevrouw Roshnie Radhakisun, directeur van Radika (Radio Dihat Ki Awaz, “de stem…

Transformatie arbeidsinspectie

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft een Transformatie en Managementteam (TMT) ingesteld bij de arbeidsinspectie. Dit team heeft als opdracht om binnen twee jaren, samen…

Scroll Up