Aangeboden | Suikerproductie, mogelijk of onmogelijk in Suriname?

De Surinaamse suikerondernemingen, t.w. plantage Waterloo in het district Nickerie en Mariënburg in Commewijne zijn jammer genoeg kapot gegaan door vakbondsactiviteiten o.l.v. Eddy Bruma en Frederik Derby. Mariënburg is in 1986 in verval geraakt.

Mijn inziens zijn er wel mogelijkheden om vooral bruine suiker te produceren om in de lokale productie te voorzien. En misschien ook melasse op kleine schaal. Er zijn landen, zoals Zuid-Afrika, India, China, Indonesië waar particulieren suikerriet planten t.b.v. de fabriek.

Niet ver van huis kunnen wij de nodige knowhow binnen halen, n.l. van Guyana en Trinidad & Tobago. Ook een duidelijk voorbeeld is Cuba, waar de ex-minister van LVV, dhr. Soerish Algoe heeft gestudeerd. Het is mij bekend en heb hem toen ook gesproken i.v.m. een studieopdracht, dat een deskundige van Bangladesh was aangetrokken t.b.v. de suikeronderneming Mariënburg. Ook heeft wijlen Drs. Elias Khodabaks de Borgoe rum geproduceerd en gepromoot.

Met de meeste van bovengenoemde landen heeft Suriname diplomatieke betrekkingen,  m.a.w. het is het overwegen waard om nadere overeenkomsten aan te gaan inzake een eventuele suikerfabriek op gang te brengen. De regering, c.q. het ministerie van LVV kan een commissie installeren met terzake deskundigen op dit gebied om een gedegen studie te maken, teneinde het nader te bestuderen en zich op dit gebied te oriënteren.

Er zijn eerder pogingen gedaan om in Commewijne en in Waterloo een aanvang te maken met suikerproductie, dit mede met het doel om ethanol te produceren.

Suikerindustrie

Citerend de huidige minister van RGB, mw. Roline Samsoedien,  d.d. 1 sept 2018,  dat de ondernemer draalt met de bouw van de suikerfabriek, bijgaand de volgende argumenten. De ondernemer Qu Bolin uit China kondigde in 2012 aan dat hij met twee plaatselijke ondernemers een suikerfabriek zou opzetten in Commewijne. Op 26 augustus 2012 werd het naambord onthuld van de “Suriname Sugar Company NV” op plantage Siparipabo. De ondernemer heeft een bereidverklaring gehad voor een terrein, groot 1.526 ha voor de teelt van suikerriet. Geconstateerd wordt, dat tot op heden geen enkele suikerrietplant in de grond is gestopt.

Suriname zou vanaf 2016 weer zijn eigen suiker produceren (bron: Volkskrant Nederland 6 september 2013). Staatsolie wilde in het westen grootschalig suiker produceren en ethanol maken uit suikerriet. Er zou op een oppervlakte van 15.000 hectare suikerriet worden geplant. Suriname zou dan in eigen behoefte kunnen voorzien en een deel zou voor export zijn bestemd. Wij zouden van een suiker importerend land weer een suiker exporterend land zijn. Wat hiervan is gerealiseerd, blijft nog de hamvraag.

Er is ook aan een Chinees bedrijf een areaal van 40.000 ha uitgegeven in West-Suriname t.b.v. de suikerfabricage. De ex-minister van LVV, dhr. Soeresh Algoe tekende een memorandum of understanding met Sino Su Development Group NV. Deze maatschappij is een der leidinggevende vastgoedontwikkelaars in Hong Kong. Het doel van het memorandum was het opzetten van een suikerrietaanplant in Nickerie. We tasten nog in het donker over wanneer dit project van start gaat.

Gevreesd wordt dat zij het areaal zullen ontbossen om het hout te verwerken en te exporteren en wij blijven met een brak terrein zonder enig teken van een aanplant. Het is afwachten, aangezien conform de intentieverklaring de overeenkomst een geldigheidsduur van twee jaren heeft. Dit grootse project zal na de nodige haalbaarheidsstudies en veldonderzoeken in 2019 starten (bron: Starnieuws: 23 december 2017).

In Suriname, misschien in Commewijne kan een kleine fabriek worden opgezet. Ook particulieren kunnen worden gestimuleerd om suikerriet te planten en aan te leveren tegen garantieprijzen. Binnen tien maanden is een suikerrietstengel al oogst klaar. Het grondgebied, dat nog niet is uitgegeven kan ook voor de aanplant worden aangewend.

Ik heb op Java mogen ervaren hoe men zelf suiker kan produceren uit de bloem van een kokosplant. Dagelijks wordt er twee maal vijf liter getapt en de melk wordt gekookt in een grote pot en men krijgt bruine suiker. Het district Coronie heeft veel potentie om zo’n project te initiëren en vooral te stimuleren.

Het is het overwegen waard om een delegatie van deskundigen af te vaardigen naar Java, teneinde een nadere studie van te maken en de know how eigen te maken. Het is heel jammer te concluderen en/of te constateren, dat onze Paul Somohardjo vaker naar Indonesië is geweest om zijn vrouw te bezoeken, die ambassadeur daar was en nimmer over de ontwikkelingen belangstelling heeft getoond!

Hopelijk zullen de beleidsmakers en landbouw deskundigen een open oor hebben voor de gedane voorstellen.

Roy Harpal

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden; de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.
Artikel plaatsen? Misschien zijn deze tips handig voor u!

Meer nieuws

Juridische stappen tegen bond Rosebel

De directie van Rosebel Goldmines laat in een bericht aan buitenlandse media weten dat het bedrijf juridische stappen zal ondernemen tegen de Rosebel Goldmines Werknemers…

Alarmnummer 115 weer operationeel

Het alarmnummer 115 van de centrale meldkamer van de politie is weer operationeel. Het alarmnummer was vanaf gisteren niet bereikbaar vanwege een storing. Na onderzoek…

Nationale infectie commissie geïnstalleerd

De minister van Volksgezondheid Antoine Elias, heeft de eerste nationale infectie commissie geïnstalleerd. Volgens de bewindsman is deze commissie een heel belangrijke commissie, omdat infecties…

Japanse man (35) trouwt met hologram

De moeder van Akihiko Kondo weigerde naar zijn bruiloft in de Japanse hoofdstad Tokio te komen, maar haar 35-jarige zoon liet zich daardoor niet weerhouden….

Zelfmoordgolf bij Franse politie

De leider van de Franse Boze Politie is dinsdag dood aangetroffen. Zij zou zelfmoord gepleegd hebben. Zij is de zoveelste Franse politieagent die zich van…

Dief op heterdaad betrapt in moskee

De politie van het ressort Lelydorp kreeg de melding binnen dat dieven waren gesignaleerd in een Moskee aan de Lelydorperweg. Bij aankomst op het adres…

Arbeidsgeschillenwet van 1946 wordt herzien

In het kader van de modernisering van de arbeidswetgeving wordt ook de Arbeidsgeschillenwet van 1946 herzien. Hiertoe heeft minister Soewarto Moestadja van Arbeid, na goedkeuring…

Laser om aliens te lokken

Wetenschappers hebben bedacht om met een krachtige laserbundel de aandacht van een buitenaardse beschaving te wekken, mocht die ergens in het heelal bestaan. Amerikaanse onderzoekers…

Stichting 1 voor 12 opent bakkerij

Stichting 1 voor 12 heeft weer een mijlpaal bereikt. De stichting beschikt nu over haar eigen bakkerij die afgelopen zaterdag officieel in gebruik is genomen…

Tankwagen RBE vloog in brand na klapband

Een olietanker met olie van Roy Boedhoe Enterprises (RBE) is vanmorgen in brand gevlogen op de Oost-Westverbinding, in Saramacca, ter hoogte van kilometer 66. Toen…

67-jarige vrouw omgekomen bij brand

Zondagochtend is een 67-jarige vrouw omgekomen bij een woningbrand aan de Fluorstraat. De melding is omstreeks 06:00 uur gedaan. De brandweer van post Geyersvlijt was…

Inbraak bij telefoonshop

Een benadeelde deed woensdag aangifte van inbraak bij een telefoonshop waar hij mede-eigenaar van is. Daarbij zijn nieuwe mobiele telefoontoestellen, mobiele telefoontoestellen die ter reparatie…

Vrouw omgekomen bij woningbrand

Om vrouw s vanochtend omgekomen bij een woningbrand aan de Fluorstraat in Paramaribo – Noord. De woning werd bewoond door acht personen. Enkele bewoners moesten…

Saamaka Lo kiest voor groene economie

Het meest opvallende tijdens de voorbije Lio Kuutu te Asindo’opo was ongetwijfeld de uitzonderlijk grote opkomst van deelnemers. Meer dan 7.000 Saamaka reisden naar Asindo’opo…

Scroll Up