Aangeboden  |  Religieuze tolerantie in islam

Bij de inauguratie van de MASROOR MOSQUE in Virginia (USA) op 3 november 2018, richtte het hoofd van de wereldwijde Ahmadiyya Moslimgemeenschap, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (moge de Almachtige zijn Helper zijn) de volgende woorden tot het publiek:

“In dit tijdperk weten we allemaal dat moslims en de Islam over het algemeen veel negatieve media-aandacht krijgen. Een belangrijke oorzaak van de negatieve berichtgeving is dat een kleine minderheid van zogenaamde moslims is geradicaliseerd en zich op een echt verwerpelijke manier gedroeg, terwijl ze proberen hun haatgevulde daden te rechtvaardigen in naam van de Islam. Als gevolg hiervan hebben veel niet-moslims bedenkingen en angsten over de Islam.

Steeds vaker beschouwen mensen de Islam als een bedreiging voor de samenleving en een religie die extremisme en geweld promoot. In het licht hiervan is het feit dat de lokale gemeenschap instemde met de bouw van deze moskee en het feit dat jullie ons allemaal vergezellen bij onze viering, bijzonder lovenswaardig en verplicht mij om nogmaals mijn oprechte waardering en innige dankbaarheid aan jullie uit te drukken. Ik wil je ook verzekeren dat de negatieve media-afbeelding van de Islam volledig in tegenspraak is met de realiteit van de religie.

De verachtelijke daden van bepaalde groepen of individuen die de naam van de Islam gebruiken om geweld en extremisme te rechtvaardigen, hebben niets te maken met de ware leringen van de Islam. De leringen van de Islam zijn van vrede, liefde, verzoening en broederschap. In feite is de letterlijke betekenis van het Arabische woord ‘islam’ ‘vrede’. Wanneer de naam en het fundament van een religie vrede is, is het onmogelijk voor die religie om iets te bevorderen of toe te staan ​​dat de vrede en het welzijn van de samenleving ondermijnt.

Integendeel, de leringen van een dergelijke religie moeten vrede bevorderen en liefde en mededogen verspreiden onder de mensheid. Zeker, dit is wat we hebben geleerd van de Heilige Qor’aan, dat is ons Heilige Boek en de meest authentieke bron van islamitische wetten en leringen. Van kist tot kaft, is de Heilige Qor’aan een boek van vrede waarin universele menselijke waarden en mensenrechten zijn vastgelegd. Haar leringen proberen de mensheid te verenigen onder het vaandel van de mensheid en garanderen de rechten van elk individu om te leven met vrijheid, gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid.”

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname
Ephraimszegenweg 67, tel.: 481689

Delen:

Meer nieuws

Volkstuinproject in ressort Geyersvlijt

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) kreeg het verzoek van de EBG-gemeente om een volkstuinproject op het terrein van de basisschool aan de…

Delen:

Gezamenlijke verklaring regering en VMS

Op maandag 15 april heeft het vervolggesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) en de regering. Delen:

Delen:

Inschrijving Suripop XXI start in juli

De Stichting Bevordering Kunst en Kultuur in Suriname laat weten dat de inschrijving tot deelname aan het Suriname Popular Song Festival XXI dit jaar is…

Delen:

Else Sidoel medewerker van het jaar SVZ

Tijdens de jaarlijks terugkerende verkiezing onder ruim 700 medewerkers van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) is Else Sidoel vandaag verkozen tot beste medewerker van het…

Delen:

Verhoging kosten rijbewijs aangehouden

De voorgenomen verhoogde bedragen voor een nieuw rijbewijs, het verlengen daarvan en een duplicaat zijn tot nader order aangehouden, meldt de PR van het Korps…

Delen:

Nationaal kwaliteitsbeleid gelanceerd

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is namens het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) als overheid bezig met de ontwikkeling van een nationaal kwaliteitsbeleid…

Delen:

Minister Samsoedien met ontslag

Naar aanleiding van de recente perikelen rondom de minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (RGB), Roline Samsoedien, heeft de minister vandaag haar portefeuille ter…

Delen:

Mogelijk aanhouding zoon minister Samsoedien

De zoon van minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid (RGB) zal mogelijk worden aangehouden op basis van verdenking van het plegen van…

Delen:

“Peiling NIKOS onbetrouwbaar”

De VHP heeft met de recente NIKOS-peiling een gebrekkige poging gedaan om Martin Schalkwijk uit de kast te halen, luidt de kritiek vanuit de NDP….

Delen:

BOG, PAHO en KPS partners antirookcampagne

Het Bureau Openbare Gezondheidsdienst (BOG) en de Pan American Health Organization (PAHO) zullen vandaag de bewustwordingscampagne ‘Smoko?!….. Nee Mang’ lanceren. Delen:

Delen:

Meer aandacht voor forensisch werkveld

Met de viering van de Forensische dag heeft het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) getracht meer aandacht te creëren voor het Forensisch werkveld. Delen:

Delen:

OWT&C laat afwijkende bouwsels slopen

Het is gebleken dat er waarschijnlijk door onwetendheid van burgers, maar soms ook doelbewust- in afwijking van de verleende bouwvergunning wordt gebouwd op diverse locaties….

Delen:

Dc Collectief bespreekt grond- en bosbeleid

De districtscommissarissen (dc) hebben tijdens het jongste Dc Collectief diepgaand van gedachten gewisseld met de ministers Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling) en Roline Samsoedin (Ruimtelijke Ordening…

Delen:

Minister Tsang ontvangt nieuw bestuur VES

Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) had de afgelopen week een kennismakingsgesprek met het nieuw bestuur van de Vereniging van Economisten in…

Delen:
Scroll Up