Aangeboden | Mislukte verdeel en heers-coup”

Vrijdagmiddag (16 maart 2018) tijdens ‘Bakana Tori’ en maandagmorgen (19 maart) tijdens ‘ABC Aktueel’ is Suriname getuige geweest dat de NDP bij monde van respectievelijk C. Limburg en M. Bouva op subtiele manier bevestigde dat de weigering van dr. Marie Levens en Ir. Ronald Assen een behoorlijke deuk heeft toegebracht aan de NDP c.q. president D.D. Bouterse.

Zowel Limburg als Bouva beroepen zich “achteraf” op het feit dat de Nationale Partij Suriname (NPS) in de persoon van partijvoorzitter dr.Gregory Rusland, zich a-nationalistisch opstelt door aan te geven dat hij zeer ingenomen is met het feit dat beide dja dja NPS’ers niet zijn ingegaan op het verzoek van de NDP c.q. president Bouterse om een ministersfunctie te aanvaarden.

Het voornoemde woord “achteraf” wordt benadrukt omdat, zoals wij de cultuur van de NDP en haar voorzitter Bouterse kennen, de focus is op het bedrijven van “verdeel en heers-politiek”. Door de mislukte coup binnen de NPS is de NDP tot het besef gekomen dat niet iedereen bereid is aan te schuiven voor een bordje linzensoep.

Ondergetekende is ervan bewust dat er nog vele Surinamers rondlopen die karakter tonen en niet onder een regering met een NDP-signatuur willen dienen. Niet dat het gaat om de partij NDP en haar achterban, maar meer om het wanbeleid en corruptie faciliterende beleid dat keer op keer wordt gevoerd door hooggeplaatsten, zodra voornoemde partij de leiding heeft over ons geliefd Suriname.

Dat de heren Limburg (Limbo) en Bouva geïrriteerd en boos zijn op de NPS is duidelijk gemanifesteerd door het feit dat:

 1. Limburg op vrijdag jl. bijna 90 minuten heeft besteed in het programma “Bakana Tori” aan verhaaltjes over de NPS vanaf 1973;
 2. Vicevoorzitter DNA M. Bouva MPA op concrete vragen in “ABC Actueel” van maandag 19 maart, m.b.t. het ontbreken van capaciteit binnen de NDP om ministersposten in te vullen, uithaalde naar de NPS c.q. haar voorzitter.

 

Boze Melvin Bouva vindt dat als de NPS inderdaad zoveel kader bezit, Suriname momenteel geen problemen zou hebben met de mijnbouwsector, onderwijs etc. en dat de NPS niet afgewezen zou worden door het electoraat.

In zijn boze betoog gaat Bouva zelfs zover aan te geven dat de NPS liever naar Coronie afreist om te evalueren waarom NPS’ers overlopen naar de NDP, terwijl alleen Vincent Creton is overgestapt. Creton was overigens vanaf het aantreden van het huidig afdelingsbestuur van Coronie nimmer actief.

De twee overige NPS’ers die ook aanwezig waren bij een zogenaamde activiteit van “Openbaar Groen” zijn onder valse voorwendselen naar de activiteit gelokt en zijn geenszins van plan om lid te worden van een andere politieke partij.

De betogen van Bouva zijn nogmaals het bewijs dat exponenten binnen de NDP erg boos zijn dat hun partij door de mand is gevallen en dat het dienen van het land nimmer prioriteit is bij de NDP, maar dat het sec bij deze partij gaat om onder andere:

 1. verdeel en heers-politiek
 2. eigen en partijbelang
 3. corruptie faciliterend beleid:
  • Het bewust initiëren en uitvoeren van infrastructurele werken waar er, via achterdeuren, ettelijke miljoenen US dollars aan vriendjes en familie wordt betaald;
  • Het uitgeven van domeingronden aan vriendjes en familie, met de voorkennis van voorkomens van enorm veel waardevolle mineralen z.a. goud;
  • Plannen beramen waarbij parastatale bedrijven uiteindelijk in handen zullen komen van vriendjes en families.
 4. Opzettelijke verarming van de Surinamer om die daarna te helpen met pakketten met primaire levensmiddelen.

Dat het een feit is dat de Surinamer met kennis, kunde en met name karakter zoals dr. Marie Levens en ir. Ronald Assen, steeds zal weigeren om te dienen onder een regering van eerdergenoemde signatuur.

Let op: de ondergang van de Nationale Democratische Partij is ingezet.

 

Irshaad Fatehmahomed

 

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden; de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.
Tip: lees ook onze tips-voor-ingezonden-stukken-schrijvers!

 

Meer nieuws

Barranquilla verwelkomt Suriname

Suriname is woensdag officieel welkom geheten door de Colombiaanse stad Barranquilla, waar vanaf donderdag de 23ste Centraal-Amerikaanse en Caribische Spelen plaatsvinden. Het Surinaams Olympisch Comité…

Coppenamebrug afgesloten voor zwaar materieel

De brug over de Coppenamerivier is tot nader order gesloten voor zwaar materieel. Dit melden de districtscommissarissen van de districten Coronie en Nickerie respectievelijk, Mike…

VHP condoleert familie Radhakishun

Met grote verslagenheid heeft de Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) kennisgenomen van het heengaan van mevrouw Roshnie Radhakisun, directeur van Radika (Radio Dihat Ki Awaz, “de stem…

Scroll Up