Aangeboden | Inheemsen/indianen trekken aandacht van de overheid

De afgelopen weken/maanden hebben inheemse organisaties de overheid gevraagd om hun grondenrechten te respecteren en met een goede oplossing te komen. Ik wil niet dieper op deze materie ingaan, maar ik zal toch proberen in dit artikel de indianen/inheemsen in grote lijnen te belichten.

Ik citeer uit het boek Geschiedenis van Amerika, geschreven door dr. C.Ch. Goslinga, drs. A.C.H.I. van Noort e.a. het volgende: ”Door vele geleerden is de vraag opgeworpen wanneer de oorspronkelijke bewoners van Amerika, abusievelijk Indianen of Roodhuiden genaamd, gekomen zijn.

Volgens sommigen kwamen zij uit China, volgens anderen uit Australië, Polynesië of Noordoost-China. De beroemde Argentijnse antropoloog Florentino Ameghino beweert zelf, dat de Indianen niet van uit een of ander deel van de wereld naar Amerika zijn gekomen, doch dat de oorsprong van het menselijke geslacht in de pampa’s van Argentinië moet worden gezocht en dat dus de mens zich van daaruit over de gehele aarde heeft verspreid .”

De komst van de inheemsen/Indianen in Suriname

Ik citeer uit het boek Geschiedenis van Suriname, van stam tot staat; de schrijvers zijn Eveline Bakker, Leo Dalhuizen, Maurits Hassankhan en Frans Steegh het volgende: “Het is niet bekend wanneer de eerste Indianen, zoals de bewoners van Amerika door Columbus werden genoemd, het gebied van het tegenwoordige Suriname bereikten.

De tot nu toe oudste sporen van bewoning werden aangetroffen in het uiterste zuiden, in de Sipaliwini-savanne. Men vond er stenen voorwerpen, pijl- en speerpunten, vuistbijlen, messen. De makers zullen jagers en verzamelaars zijn geweest, die naar schatting 10.000 tot 7.000 jaar geleden leefden.

Via de Amazone, de Orinoco en andere rivieren kwamen groepen tenslotte bij de kust aan. Omstreeks 1000 v.Chr. slaagden de Arowakken erin delen van de moerassige kustvlakte te veranderen in droge woonplaatsen en landbouwgrond.

Een voorbeeld daarvan is de Hertenrits in Nickerie (in de buurt van Wageningen). De Hertenrits is een vier hectare grote en vijf meter hoge woonterp, waarvoor naar schatting 100.000 kubieke meter aarde gebruikt werd. De Hertenrits is niet ver van de Oostwestverbinding bij Wageningen.

Het is niet bekend hoeveel Indianen er bij het begin van de Europese kolonisatie in Suriname leefden; zeer ruwe schattingen komen tot getallen van 60.000 @ 70.000.

Hoe groot is de inheemse/Indiaanse populatie in Suriname

Volgens de volkstelling van 2012 telde Suriname 20.343 inheemsen / Indianen. Dat is gelijk aan (20.344/541.638) X 100% = 3,76 % van de Surinaamse bevolking. Als wij over inheemsen praten denken velen dat deze landgenoten allemaal in het binnenland van Suriname wonen.

Dank zij het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname (ABS) , kunnen wij nu over diverse materies betrouwbare cijfers krijgen. Ik ben bijzonder trots op de heer drs. Iwan A.Sno, M.Sc. Surinamers moeten leren met betrouwbare cijfers te werken en niet uit het hoofd een blah blah verhaal op de radio vertellen bij opbelprogramma’s.

Tabel 1. Het aantal inheemsen per district in Suriname (Bron: Volkstelling 2012)

Kustgebied

Binnenland

Districten

aantal

Districten

Aantal

Nickerie

734

Marowijne

1.673

Coronie

15

Brokopondo

121

Saramacca

1.028

Sipaliwini

5.564

Para

5.134

   

Wanica

1.765

   

Paramaribo

4.087

   

Commewijne

423

   

Totaal

13.186 (64,82%)

Totaal

7.158(35.18%)

 

De 20.344 inheemsen zijn goed geïntegreerd in de Surinaamse samenleving. Meer dan 55% van de inheemsen belijden het rooms-katholieke geloof in Suriname (zie tabel 2). De r.-k.-missie heeft de afgelopen jaren goed werk verzet in het binnenland, maar ook in het kustgebied van Suriname. De inheemsen zijn voor het grootste deel gekerstend, nl. 93,40% (zie tabel 2).

Tabel 2. Inheemsen naar geloofsovertuiging in Suriname (Bron: Volkstelling 2012)

Rooms Katholiek

11.356 (55,82%)

Hindoeïsme

83

Luthers

51

Islam

138

Volle Evangelie

2.955

Geen godsdienst

492

EBG

317

Geen antwoord

389

Hervormd

34

Weet niet

113

Jehova’s Getuigen

466

Anderen

138

Overige Christenen

3.822

   

Totaal Christenen

19.001 (93,40%)

Totaal

1.343 (6,60%)

 

             Zij komen voor hun rechten op         Ik ben bijzonder blij dat de inheemsen voor hun rechten opkomen. Hun rechten zijn ook goed verankerd in de grondwet.

De inheemse broeders moeten ook begrijpen dat zij door educatie vooruitgang kunnen boeken. Er zal een tijd komen dat jullie het binnenland moeten verlaten en proberen in de urbane gebieden een bestaan op te bouwen.

U heeft honderden jaren in het binnenland gewoond; U heeft in hangmatten geslapen; U heeft aan shifting cultivation gedaan; U heeft een bestaan opgebouwd.

Ruim 65 % van de inheemsen woont nu in het kustgebied waar relatief veel meer mogelijkheden zijn om hoger op de maatschappelijk ladder te klimmen. Op het politieke vlak zijn de meeste inheemsen bij de NDP, begrijpelijk de politieke leider van de NDP gedraagt zich ook als een Indiaan als hij zich bij de inheemsen bevindt.

Hardeo Ramadhin

 

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden, de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.

Meer nieuws

Man steelt biggetjes uit stal

De politie van Lelydorp heeft de 45-jarige Poniran M. aangehouden voor diefstal van een aantal biggetjes uit een stal aan de Tawajariweg. Na aangifte van…

Scroll Up