Aangeboden | De NPS is niet weg te denken uit de politiek anno 2018

De afgelopen dagen is er een grote politieke aanval geopend op de NPS door de Paarse partij. De reden is overduidelijk. Twee NPS’ers hebben geweigerd om in het kabinet Bouterse/Adhin opgenomen te worden.

Een mevrouw die uit de Oranje partij gemigreerd is naar de Paarse partij, heeft onlangs de NPS voor de zoveelste keer aangevallen. Een ex-parlementariër van de NDP schrijft ook een artikel (maandag 18 maart 2018) tegen de NPS.

Deze ex-parlementariër die van de OPDA is gemigreerd naar de BVD en daarna weer gemigreerd naar de Paarse partij, komt ook regelmatig in de pers (hij wordt uit de “politieke Paarse stal“ gehaald als reserve speler) om de NPS een politiek “pakslaag“ te geven.

Deze parlementariër schaamt zich niet om ook de vader en de broer van de huidige voorzitter van de NPS in zijn schrijven mee te nemen. Laten wij in de politiek familieleden niet meenemen in de politieke strijd. De wiskundige Pythagoras (572-500 v.Chr.) zei eens: ”Een vat vol geleerdheid is nog geen druppel wijsheid waard”.

Invoering Algemeen kiesrecht

De Nederlandse regering had tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) Suriname meer autonomie beloofd. Ik zal in dit artikel niet alles kunnen vastleggen, maar aan de vooravond van de verkiezingen van 1949 zag het partijpolitieke landschap er in Suriname als volgt uit:

Tabel 1. De eerste politieke partijen in Suriname

Partij

Datum van oprichting

Eerste voorzitter

Dominante bevolkingsgroep religie

PSV

25 augustus 1946

L.J. Weidman

Creools/Rooms-Katholiek

NPS

29 september 1946

G. J. van der Schroeff

Creools/Protestants

NPP

11 januari 1948

D. Leets

Creools Protestants christelijk

CSP

20 juli 1948

S.F. Helstone

Creools (EBG)

KTPI

27 november 1948

I. Soemita

Javaans /Moslim

VHP

15 januari 1949

J. Lachmon

Hindostaans

Bron: De toekomst van ons verleden; dr. J. Sedney 2010

Vanaf 1949 tot heden zijn de politieke partijen VHP en de NPS bij alle verkiezingen in het parlement vertegenwoordigd. Politieke partijen als de PSV en de KTPI bestaan nu nog slechts in naam.

Tabel 2. De behaalde zetels van de NPS (ook in %) in de periode 1949 tot 1980

Periode

Totaal

Zetels

%

Regeringsleiders

jaren

Coalitie/oppo

1949-1951

21

12

57.14

J.C. de Miranda

2

coalitie

1951-1955

21

13

61.90

J.A.F. Buiskool

4

coalitie

1955-1958

21

2

9.25

J.H.E. Ferrier

3

oppositie

1958-1963

21

9

42.86

S.D. Emanuels

5

coalitie

1963-1967

36

14

38.38

J.A. Pengel

4

coalitie

1967-1969

39

17

43.60

J.A. Pengel

2

coalitie

1969-1973

39

11

28.11

J. Sedney

4

oppositie

1973-1977

39

13

33.33

H.A.E. Arron

4

coalitie

1977-1980

39

13

38.36

H.A.E. Arron

3

coalitie

Bron: “De dynamiek in de politiek, deel 1”; Hardeo Ramadhin 2011

 

Als wij de periode 1949 tot 1980 doornemen (dus 31 jaren), dan heeft de NPS slechts 7 jaren in de oppositiebanken gezeten (1955-1958 en 1969-1973). Van de 31 jaren (1949-1980) heeft de NPS 24 jaren in het machtscentrum gezeten, wat neerkomt op 77.42% van die tijd. Een grote prestatie voor de NPS.

In die periode heeft de NPS, soms alleen en later ook met andere partijen, veel voor Suriname gedaan. In 1980 hebben de militairen de toenmalige NPK-regering, welke uit de NPS, PSV, HPP en de KTPI bestond, weggeschoten. Net als alle andere politieke partijen moest ook de NPS gedurende de jaren 1980 tot 1987 op het politieke vlak, op de plaats rust houden.

Dankzij de inspanning van de heren J. Lachmon, H. Arron, W. Soemita, Fred Derby en anderen hebben wij weer de ruimte gehad om politieke activiteiten te ontplooien. De militairen zijn toen tot het besef gekomen dat dictatoriale regeringen in deze moderne wereld geen kans van slagen zullen hebben.

Na zeven jaren heeft het Surinaamse volk in 1987 weer de ruimte gehad om naar de stembus te gaan. Het Front (bestaande uit de NPS, de VHP en de KTPI) heeft in 1987 de verkiezingen glansrijk gewonnen. In combinatieverband behaalde de NPS 15 zetels in 1987.

Tabel 3. Het aantal zetels dat de NPS gedurende de periode 1987 tot heden behaald heeft.

Periode

Totaal

Zetels

%

President

Jaren

Coalitie/oppositie

1987-1990

51

15

29.41%

R. Shankar

3

Coalitie

1991-1996

51

12

23.53%

R. Venetiaan

5

Coalitie

1996-2000

51

9

17.65%

J. Wijdenbosch

4

Oppositie

2000-2005

51

13

25.49%

R. Venetiaan

5

Coalitie

2005-2010

51

8

15.69%

R. Venetiaan

5

Coalitie

2010-2015

51

4

7.84

D. Bouterse

5

Oppositie

2015-heden

51

2

3.92%

D. Bouterse

?

oppositie

Bron: Dynamiek in de politiek,deel 3.Hardeo Ramadhin 2016

Tijdens de verkiezingen van 2010 en 2015 heeft de NPS een behoorlijke terugval gehad. Ondanks deze terugval is de NPS een politieke partij waarmee elke Surinamer rekening mee dient te houden. De bekende politicus Bill Pryor heeft eens in theater Bellevue gezegd: “Als je eenmaal gevallen bent, kun je alleen maar opstaan”.

De NPS heeft vanaf 17 juni 2012 een nieuwe voorzitter in de persoon van dr. G. Rusland. De heer Rusland heeft bij verschillende gelegenheden laten doorschemeren dat de NPS haar oude glorie moet herwinnen.

Tabel 4.De landelijke sterkte van de NPS: 1996 t/m 2015

jaar

Landelijk

NPS-stemmen

%

zetels

1996

173.126

33.601

19.41%

9

2000

183.407

37.468

20.43%

13

2005

211.042

35.457

16.80%

8

2010

237.499

29.453

12.40%

4

2015

258.092

16.063

6.22%

2

Bron: Dynamiek in de politiek, deel 3. Hardeo Ramadhin 2016

De NDP heeft zwaar gebeukt op de NPS

De NDP is al jaren bezig een politieke strategie te ontwikkelen om het sterke Nieuw Front te splitsen. Tussen 2005 -2010 werd president Ronald Venetiaan belachelijk gemaakt door de leider van de NDP.

Ik zie nog de beelden op de televisie waar de voorzitter van de NDP op de “Berm” medelijden toont met president R.Venetiaan. De woorden: “Oom Ro, U slaapt in uw pyjama, terwijl Brunswijk en Somohardjo de lakens in uw kabinet uitdelen”. Hij zei nog verder:” Als ik in het machtscentrum kom, sluit ik Somohardjo en Brunswijk op”.

Na de verkiezingen van 2010 werden deze twee heren, die opgesloten zouden worden, groots binnengehaald door de voorzitter van de NDP. Hoe geloofwaardig is deze politieke leider.

Zware etnische propaganda tegen de NPS in 2015 De Paarse Partij had en heeft nog steeds een dubbele agenda. In de buurten (waar overwegend Creolen wonen) waar de NPS sterk stond, werd de achterban verteld dat Chandrikapersad Santokhi bij verkiezingswinst van V-7 in 2015 de president van Suriname zou worden en de NPS ‘futu boi’ van de VHP zou worden.

In de buurten (waar veel Hindostanen wonen) waar de VHP sterk stond, werd gepropageerd dat de heer R. Venetiaan voor de vierde keer (in 2015) president gaat worden. Zo heeft men op een heel fijne manier de etnische snaren bespeeld, terwijl men zich op de televisie voor de grootste Nationale Democratische Partij uitgeeft.

In het binnenland, maar ook in het kustgebied werd letterlijk op het podium gezegd: “Als je op de NPS of op de BEP stemt, gaat meneer Chandrika Tokhi Tokhi president van Suriname worden”.

De NPS heeft genoeg kader in huis om de verwerpelijke etnische propaganda van de Paarse partij te pareren met kundige leiders als dr. Gregory Rusland, drs. Jerrel Pawiroredjo, Wayne Telgt, Iwan Fernald, Patricia Etnel, drs. Roberto Baptista, mr. Ruth Wijdenbosch, Arnold Kruisland e.a.

Hardeo Ramadhin

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden, de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.

Meer nieuws

VHP condoleert familie Radhakishun

Met grote verslagenheid heeft de Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) kennisgenomen van het heengaan van mevrouw Roshnie Radhakisun, directeur van Radika (Radio Dihat Ki Awaz, “de stem…

Transformatie arbeidsinspectie

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft een Transformatie en Managementteam (TMT) ingesteld bij de arbeidsinspectie. Dit team heeft als opdracht om binnen twee jaren, samen…

Dief aangehouden door bewakers

De 51-jarige Farook A. is vorige week aangehouden door bewakers in het politieressort Munder. De verdachte werd op heterdaad betrapt terwijl hij bezig was enkele…

REDD+ wil investeren in bewustwording jongeren

De vertegenwoordiger van REDD+ International, Arturo Restrepo, heeft een bezoek gebracht aan de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal. De betrokkenheid van de Surinaamse…

Examenresultaten VOS landelijk gemiddeld

De examenresultaten voor het schooljaar 2017-2018 op de VOS-scholen zijn gemiddeld. Vermeldenswaard is dat de resultaten van het Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs dit jaar, zonder de…

Scroll Up