100% inspectiecontrole NPPO op alle groenten – en fruitexporten naar EU

GFC NIEUWS- Op uitnodiging van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar, is er een bespreking geweest met de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS).

Het onderhoud was een tussentijdse evaluatie over de vorderingen van de National Plant Protection Organisation (NPPO) over de nieuwe regels van de Europese Unie (EU).

Tijdens de evaluatie is naar voren gekomen dat de LVV-inspecteurs alle medewerking krijgen in het veld.

De Good Agricultural Practices (GAP) trainingen vanuit LVV aan de landbouwers zijn inmiddels gestart en worden de boeren volgens schema de komende week getraind in het Ressort Kwatta.

Verder zijn de werkzaamheden van de inspecteurs geïntensiveerd en zijn zij voldoende uitgerust om hun inspectiewerkzaamheden te doen.

Aan de minister is wel gevraagd om de groep van inspecteurs te vergroten en te versterken aangezien het werk aan een enorme druk onderhevig is en deze beperkte groep dat niet alleen kan bolwerken.

De minister heeft staande de vergadering opdracht gegeven om nog eens 10 medewerkers van het directoraat Landbouw toe te voegen aan de inspectiedienst en hen te trainen voor het werk.

Swami Girdhari, secretaris van VEAPS, is tot nu toe ingenomen met de werkzaamheden van de NPPO en onderstreept de uitvoering van het actieplan door het interim managementteam onder leiding van Imana Power.

Echter vroeg hij via de minister om de communicatie op te voeren naar de werkarmen, zodat de effectiviteit acuut wordt vergroot en er adequaat kan worden gereageerd op vraagstukken.

De protocollen en procedures van de inspectiewerkzaamheden moeten duidelijk omschreven zijn en verder dienen er ook inspecties te worden uitgevoerd bij de landbouwers. Dit zal het opsporingsproces naar insecten alleen kunnen versterken en daardoor zal Suriname een grotere kans maken in het behalen van de deadlines.

Power gaf in het kort aan welke concrete zaken reeds in uitvoering zijn en wat nog gedaan moet worden. Het proces om te komen tot een nieuwe Plantenbeschermingswet is ingezet.

Verder zijn trainingen aan LVV-medewerkers opgevoerd inzake het herkennen van insecten en zijn de deskundigen van LVV bezig met het vergaren van data ten behoeve van de rapportage naar de Europese Unie.

Power onderstreepte hetgeen de secretaris van VEAPS aangaf dat de communicatie kan worden opgevoerd en vroeg ook medewerking aan alle stakeholders, zodat het dossier ten behoeve van de EU op tijd klaar is en dat Suriname ready is voor de EU-audit in oktober 2019.

Minister Parmessar gaf aan dat er alles aan wordt gedaan om Suriname op de kaart te houden. De bewindsman hoopt daarom niet dat de inspanning te niet zal gaan.

Hij roept daarom eenieder op om samen te werken en in deze periode serieus om te gaan met het exporteren. In dit kader heeft Parmessar de NPPO opgedragen om per heden 100% inspectie controlewerkzaamheden uit te voeren op alle exporten naar de Europese Unie.

VEAPS heeft toegezegd aan het ministerie dat de aangesloten exporteurs binnen VEAPS de inspecteurs van LVV de volledige medewerking verlenen om de inspecties uit te voeren.

Afgesproken is dat indien exporteurs zich niet houden aan de gemaakte afspraken met betrekking tot de inspecties, de zending wordt aangehouden en de export niet kan plaatsvinden.

Landbouwers die zich niet houden aan gemaakte afspraken met betrekking tot het juiste gebruik van bestrijdingsmiddelen zullen worden gestraft.

Bij het gebruik van verboden middelen dient aangifte te worden gedaan bij de politie en zullen strenge maatregelen worden uitgevoerd.

De minister heeft aangegeven dat het behoud van de exportmarkt essentieel is en dat het ministerie zich hiervoor hard inzet.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

Delen:

Meer nieuws

HVB maakt zich sterk voor een ministerie van ICT

GFC NIEUWS- De politiek leider van de Hervorming- en Vernieuwingsbeweging (HVB), Raymond Sapoen, heeft bij de kerninstallatievergadering te Catharina Sophia in Saramacca aangegeven dat de…

Delen:

Dringende Oproep VES aan alle DNA-leden

GFC NIEUWS- De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) doet een dringend beroep alle vertegenwoordigers van het volk van Suriname in het hoogste College van…

Delen:

BEP zeker van zetels in Paramaribo

GFC NIEUWS- “Met de beweging die BEP op gang heeft gebracht in Paramaribo kan ik garanderen dat we zetels binnenhalen in de hoofdstad,” zegt Andy…

Delen:

“Suriname erkent rechten vissers”

GFC NIEUWS- “De Republiek Suriname erkent de rechten van de vissers en doet er alles aan om ze te beschermen en hun veiligheid te verbeteren”,…

Delen:

Ontploft toilet doodt vrouw

GFC NIEUWS- Een vrouw is gestorven nadat een mobiele toilet waarop ze zat vlam vatte en ontplofte. Zie ook een ander interessant bericht door op…

Delen:

OWT&C voert pilot uit op route Hanna’s Lust

GFC NIEUWS- Het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) voert momenteel een pilot uit op de route Paramaribo-Hanna’s Lust. Zie ook een ander…

Delen:

Santokhi ontvangt wereldorganisaties voor vrede

GFC NIEUWS- VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft op 18 oktober een delegatie van twee wereldorganisaties voor vrede ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Zie ook een ander interessant…

Delen:

Seniorenburgers willen verbetering positie

GFC NIEUWS- De Bond voor Belangen Behartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst (BBGO), heeft in verband met haar 35-jarig bestaan een seminar gehouden met als thema ‘De…

Delen:

“NPS schudt bewoners Domburg wakker”

GFC NIEUWS- De bewoners van Domburg zijn zaterdag gemobiliseerd en wakker geschud door de NPS tijdens een mobilisatievergadering. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

Start ressortbijeenkomsten VHP Nickerie

GFC NIEUWS- Vrijdagavond werd het startsein gegeven voor de ressortbijeenkomsten van de VHP in Nickerie. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende…

Delen:

President Bouterse bezoekt bewoners Perica

GFC NIEUWS- President Desi Bouterse heeft een bezoek gebracht aan de bewoners van Perica, Marowijne. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende…

Delen:

RGD opent polikliniek te Le Prevoyance

GFC NIEUWS- Te Le Prevoyance, Saramacca, is vrijdag een RGD-polikliniek heropend. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE…

Delen:

Start Elektrificatie Goejaba en Pikinslee

GFC NIEUWS- De regering had eerder aangegeven dat na de elektrificatie van Atjonie meerdere dorpen in het binnenland voorzien zouden worden van elektrificatiesystemen, waardoor ook…

Delen:

Start rehabilitatie Suralcoweg

GFC NIEUWS- Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), heeft onlangs het startsein gegeven voor het rehabiliteren van de Suralcoweg. Zie ook…

Delen:

217 burgers ontvangen hun grondpapieren

GFC NIEUWS- Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft 217 bereidverklaringen verstrekt aan burgers. Zie ook een ander interessant bericht door op…

Delen:

Zwangere vrouw overleden op poli Geyersvlijt

GFC NIEUWS- De 42-jarige Eugenie Aida is donderdagmiddag op een polikliniek te Geyersvlijt overleden. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link…

Delen:

Aankomen door vier nachten slechte slaap

GFC NIEUWS- Slechts vier nachten minder goed slapen, kunnen je laten aankomen, onthult een nieuwe studie. Zie ook een ander interessant bericht door op de…

Delen:
Scroll Up