Uitbreiding samenwerking Sport – en Jeugdzaken met China

Ambassadeur Zhang Jinxiong van China heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal. Tijdens het bezoek is onder meer van gedachten gewisseld over sport en de jeugd. De intentie werd uitgesproken tussen beide partijen om de bestaande concept samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van de sport- en jeugdontwikkeling ter versteviging en uitbreiding van de samenwerking tussen beide landen, binnen korte termijn te ondertekenen.

Met de steun van de Chinese ambassade is er de afgelopen tijd een reeks van projecten uitgevoerd, waaronder de bouw van het Sophiaslust gemeenschapscentrum. Op het gebied van sport bestaat er eveneens een goede samenwerking met de ambassade. Via de schaakbond is er een uitwisseling geweest tussen Chinese en Surinaamse schakers.

Ambassadeur Jinxiong deed in dit kader het voorstel aan de minister om martial arts te implementeren in het sport- en jeugdbeleid, ten behoeve van de vorming van jongeren in ons land. Door martial arts te beoefenen worden discipline, zelfbeheersing en andere vaardigheden bijgebracht.

De ambassadeur gaf hierbij aan dat China een bijdrage kan leveren op het gebied van dans en culturele expressie, voor verdere integratie van de Surinaamse en Chinese jeugd. Niet alleen danslessen, maar ook andere culturele expressievormen, die een positieve impact kunnen hebben op het Surinaamse kind, kunnen worden verzorgd in de jeugdcentra van het ministerie. (GFC)

Meer nieuws

Onoribobestuur constateert fraude

Het bestuur van de Vereniging Plantage Onoribo (VPO) wordt al geruime tijd geconfronteerd met huurovereenkomsten en grondtoestemmingsbrieven waarbij er gebruikt is en zeer waarschijnlijk wordt…

Communicatieweek gelanceerd in TBL Cinemas

Maandag werd het startsein gegeven voor de Communicatieweek in Suriname. Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR), organiseert tweejaarlijks groots, diverse activiteiten in Suriname…

Aangeboden | De smaak van… Italië?

Wie ‘pizza’ zegt, denkt vrijwel automatisch aan Italië. Het is een gerecht dat inmiddels de hele wereld veroverd heeft en dat vrijwel door een ieder…

Bromfietser dood na aanrijding

Een bromfietser is vanmiddag tegen 16.00 uur om het leven gekomen na een aanrijding op de hoek van de Waaldijk – en de Prinsenstraat. De…

Interdepartementale samenwerking tussen LVV en ATM

De ministeries LVV en Arbeid hebben vorige week gesprekken gevoerd voor een interdepartementale samenwerking. Een delegatie onder leiding van Rowen Noredjo, onderdirecteur Arbeidsmarkt, die tevens…

Ontsluiting dorpen Coeroeni en Amatopo

Er is een aanvang gemaakt met het openkappen van een pad door het tropisch oerwoud vanuit het dorp Coeroeni gelegen nabij de Coeroenirivier naar het…

Scroll Up