Taskforce CariSecure gelanceerd in Suriname

Waarnemend minister van Justitie en Politie (JusPol) Ferdinand Welzijn heeft de Taskforce CariSECURE voor Suriname gelanceerd. Dit gebeurde maandag aan het begin van de driedaagse Caribbean Citizen Security Toolkit-workshop in het Marriot Hotel.

CariSECURE is een regionaal project dat tot doel heeft het versterken van de op bewijs gebaseerde besluitvorming voor burgers in het Caribisch gebied. Het moet ertoe leiden dat er op beleidsniveau betere strategieën ontwikkeld worden voor misdaadvermindering en -preventie en rapportage over veiligheidspatronen van burgers.

Het project wordt uitgevoerd door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) met financiering van het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID). In verschillende Caribische landen is het project al gelanceerd.

Suriname heeft zich nu officieel gecommitteerd om zich te bedienen van empirisch onderbouwde benaderingen bij het ontwikkelen van beleid inzake het voorkomen van misdaad en geweld.

De vertegenwoordiger van het United Nations Development Program in Suriname, Alexis Armstrong, zegt zeer verheugd te zijn met de stap van de regering om goedkeuring te geven voor de nationale task force.

Hij legde uit dat de Taskforce met name behulpzaam zal zijn bij het aansturen van het beheer en de coördinatie van een toolkit die de kwaliteit en integriteit van nationale misdaadgegevens zal verbeteren. Op deze manier zal het vermogen van de overheid om analyse van misdaadgegevens op te nemen, worden verbeterd.

Ambassadeur van de Verenigde Staten in Suriname, Edwin Nolan, benadrukte in zijn opmerkingen de cruciale rol die de Task Force moet spelen om bij te dragen tot de vermindering van misdaad in Suriname en de regio als geheel.

Hij legde uit dat de toolkit- implementatie van Caribbean Citizen Security een diepgaande samenwerking tussen USAID, UNDP, gastregeringen en belanghebbenden, waaronder het CARICOM-secretariaat, de regionale beveiligingssystemen en de Commissie van de Organisatie van Oost-Caribische Staten, vertegenwoordigt.

CariSECURE benadrukt het belang van sterke instellingen en nationaal ownership voor de lange termijn houdbaarheid van resultaten.

Het project zal zich dus richten op het versterken van regionale en nationale instellingen. Dit vindt plaats door het personeel de nodige instrumenten, vaardigheden en begeleiding aan te bieden die nodig zijn voor het verzamelen, analyseren en verspreiden van burgerbeveiligingsgegevens voor de effectieve formulering, monitoring en evaluatie van empirisch onderbouwde beveiligingsmaatregelen en -programma’s voor burgers.

Minister Welzijn wees op het belang van deze werkgroep voor Suriname en vroeg aan de leden hun expertise te gebruiken om het doel van het project te doen slagen.

Meer nieuws

Amerikaanse bank vreest cryptovaluta

De Bank of America voelt zich ernstig bedreigd door cryptovaluta. De bank is bang dat cliënten zich zullen afkeren van traditioneel bankieren ten gunste van…

PL van begin af aan tegen dictatuur

De dag van 25 februari markeert geen daadwerkelijke revolutie en rechtvaardigheid. Het markeert slechts de dag waarop een paar militairen de macht hebben gegrepen, die…

COVAB levert 67 geslaagden af

“Gaat u te werk zoals u dat heeft geleerd tijdens uw opleiding. Neemt u alleen de positieve voorbeelden over. Geslaagden let op de hygiëne bij…

Vrouw licht Volkscrediet Bank op

De politie is op zoek naar een onbekende vrouw die de Volkscrediet Bank (VCB) heeft opgelicht. De vrouw heeft op maandag 29 januari 2018 beleende…

Suriname organiseert Rondetafeldiscussie

Suriname organiseert in samenwerking met het United Nations Development Programme (UNDP) een Rondetafeldiscussie in Brasilia, met als thema “Ontwikkelings prioriteiten en intensievere bilaterale samenwerking”. Als…

Onhygiënisch restaurant gesloten

Bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst en milieu- inspecteurs van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg hebben donderdag een restaurant aan de David Simonstraat in…

Mogelijk zegel van profeet Jesaja gevonden

Archeologen vermoeden dat zij voor het eerst bewijs hebben ontdekt dat de Bijbelse profeet Jesaja werkelijk heeft bestaan. Helemaal zeker zijn zij niet: er ontbreekt…

Bijzondere Surinamers gedecoreerd

Enkele Surinamers die zich voornamelijk in de jaren ’80 verdienstelijk hebben gemaakt voor de Republiek Suriname, zijn door president Desiré Bouterse gedecoreerd. De decoratieplechtigheid vond…

Scroll Up