Symposium voor ordehandhaving binnen advocatuur

De Orde van Advocaten (OvA) organiseerde een symposium naar aanleiding van de tweede beroepsopleiding voor de advocatuur. Dit werd vrijdag in het Lallarookh gebouw gehouden ter handhaving van normen en waarden binnen de beroepsgroep. Tijdens deze bijeenkomst waren er 28 advocaat-stagiaires met een patroon aanwezig om bij de aftrap van de beroepsopleiding enkele belangrijke vraagstukken bespreekbaar te maken.

Naast de Deken van de Orde van Advocaten, Harish Monorath waren ook de Procureur Generaal (PG) Roy Baidjnath Panday, waarnemend minister van Justitie en Politie (JUSPOL) Ferdinand Welzijn en de waarnemend president van het Hof van Justitie (HvJ) Iwan Rasoelbaks aanwezig.

De kernwaarde waaruit normen kunnen voortvloeien zijn de integriteit en betamelijkheid waarnaar gekeken moet worden. In een strafzaak gaat een advocaat bijvoorbeeld de media opzoeken, maar als de media vragen stelt in een specifiek geval waar de samenleving behoefte aan heeft, hoe gedecimeerd zal de raadsman of advocaat tegelijk informatie kunnen verstrekken door tussenkomst van de media, geeft de Deken aan.

Er is ook een advocaten tuchtcollege die verschillende vormen kan aannemen en over een tucht kan uitspreken. Als Deken van de Orde van Advocaten geeft Monorath in gesprek met het NII aan dat er wel enkele klachten zijn ontvangen die inderdaad het integriteitsvraagstuk en betamelijkheid schenden.

De Orde van Advocaten kan slechts klachten aannemen en proberen die door midden te schikken. Indien die schikking mislukt is er geen andere keus dan op het bord van de advocaten tuchtcollege te deponeren. In 2016 is er een tarievencommissie geïnstalleerd die geen verschillende bedragen wenst te hebben. Dat voorstel is op de Algemene Leden Vergadering (ALV) aangenomen. vandaar de noodzaak om een symposium te organiseren om dit verder uit te voeren.

Volgens waarnemend minister Ferdinand Welzijn van Justitie en Politie (JUSPOL) die ook zijn mening kort deelde met het NII, is het een goed initiatief dat er zo een symposium wordt gehouden. Het is belangrijk dat advocaten-stagiaires in de eerste fase al worden geconfronteerd met wat van hen wordt verwacht. Vooral het thema tuchtrecht van het symposium voor de advocaten en de onderwerpen die nu aan de orde zullen komen.

Ook vraagstukken die voornamelijk te maken hebben met eerlijk handelen, vertrouwen wekken, waarbij de advocaten-stagiaires de informatie tot zich nemen en in hun werk inhoudelijk toepassen om in de toekomst als een goede advocaat te kunnen functioneren.(GFC)

Meer nieuws

Amerikaanse bank vreest cryptovaluta

De Bank of America voelt zich ernstig bedreigd door cryptovaluta. De bank is bang dat cliënten zich zullen afkeren van traditioneel bankieren ten gunste van…

PL van begin af aan tegen dictatuur

De dag van 25 februari markeert geen daadwerkelijke revolutie en rechtvaardigheid. Het markeert slechts de dag waarop een paar militairen de macht hebben gegrepen, die…

COVAB levert 67 geslaagden af

“Gaat u te werk zoals u dat heeft geleerd tijdens uw opleiding. Neemt u alleen de positieve voorbeelden over. Geslaagden let op de hygiëne bij…

Vrouw licht Volkscrediet Bank op

De politie is op zoek naar een onbekende vrouw die de Volkscrediet Bank (VCB) heeft opgelicht. De vrouw heeft op maandag 29 januari 2018 beleende…

Suriname organiseert Rondetafeldiscussie

Suriname organiseert in samenwerking met het United Nations Development Programme (UNDP) een Rondetafeldiscussie in Brasilia, met als thema “Ontwikkelings prioriteiten en intensievere bilaterale samenwerking”. Als…

Onhygiënisch restaurant gesloten

Bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst en milieu- inspecteurs van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg hebben donderdag een restaurant aan de David Simonstraat in…

Mogelijk zegel van profeet Jesaja gevonden

Archeologen vermoeden dat zij voor het eerst bewijs hebben ontdekt dat de Bijbelse profeet Jesaja werkelijk heeft bestaan. Helemaal zeker zijn zij niet: er ontbreekt…

Bijzondere Surinamers gedecoreerd

Enkele Surinamers die zich voornamelijk in de jaren ’80 verdienstelijk hebben gemaakt voor de Republiek Suriname, zijn door president Desiré Bouterse gedecoreerd. De decoratieplechtigheid vond…

Scroll Up