RO heeft tijdelijke oplossing kwestie opvolging traditionele gezagsdragers

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling(RO) heeft een tijdelijke oplossing als het gaat om de benoeming en opvolging van traditionele gezagsdragers. Met betrekking tot het Traditioneel Gezag is er een gezagsvacuüm ontstaan in het Boven-Surinamegebied vanwege onenigheid rondom de opvolging van de Granman der Saramaccaners. Hierdoor stagneert de benoeming en opvolging van traditionele gezagdragers.

Het ministerie legt nu de laatste hand aan de voorbereidingen om te geraken tot een tijdelijke oplossing voor gevallen die uitsluitend betrekking hebben op opvolging.

Dit zei RO-minister Edgar Dikan tijdens de behandeling van de begroting over het dienstjaar 2018. De te volgen procedure voor deze tijdelijke oplossing ziet er volgens de bewindsman als volgt uit:

De dc van het bestuursressort Boven- Suriname zal de instructies krijgen om opvolgingsgevallen door te geven aan het ministerie. De dc zal dit verder via geëigende kanalen door communiceren aan het desbetreffend Traditionele Gezag.

De families die met problemen van opvolging zitten dienen dan contact op te nemen met hun respectieve hoofdkapitein. De voordrachten van de hoofdkapiteins die via de dc het ministerie bereiken zullen in behandeling worden genomen.

Na het advies van de dc zal een dorpskrutu gehouden worden met de familie om na te gaan als de voordracht gedragen wordt door de gemeenschap.

Daarvan wordt er consensus proces-verbaal opgemaakt en getekend door de hoofdkapitein onder wiens jurisdictie het dorp valt ten overstaan van het Ministerie van RO vertegenwoordigd door de dc en het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DOAS). Dit zal geen wetmatigheid worden. Zodra er een nieuwe Granman is beëdigd en geïnstalleerd, houdt deze tijdelijke oplossing op te bestaan.(GFC)

Meer nieuws

Eerste Christelijke Ondernemersmiddag

Op zaterdag 28 april wordt de eerste Christelijke Ondernemersmiddag gehouden door TABTO Group, dè onderscheidende partner voor duurzame ontwikkeling en ‘next level’ professionalisering van bedrijven….

EBS komt zelfopwekkers energie tegemoet

Vanwege de grote vraag van zelfopwekkers om aangesloten te worden op het landelijk elektriciteitsnet heeft de Energiebedrijven Suriname (EBS), het initiatief genomen om vooruitlopend en…

Aangeboden |  Yoga nader bekeken

Vandaag de dag blijft de wetenschap van yoga, die meer dan vijfduizend jaar geleden systematisch in India is ontstaan en geëvolueerd, in wezen de acceptatie…

Scroll Up