RO heeft tijdelijke oplossing kwestie opvolging traditionele gezagsdragers

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling(RO) heeft een tijdelijke oplossing als het gaat om de benoeming en opvolging van traditionele gezagsdragers. Met betrekking tot het Traditioneel Gezag is er een gezagsvacuüm ontstaan in het Boven-Surinamegebied vanwege onenigheid rondom de opvolging van de Granman der Saramaccaners. Hierdoor stagneert de benoeming en opvolging van traditionele gezagdragers.

Het ministerie legt nu de laatste hand aan de voorbereidingen om te geraken tot een tijdelijke oplossing voor gevallen die uitsluitend betrekking hebben op opvolging.

Dit zei RO-minister Edgar Dikan tijdens de behandeling van de begroting over het dienstjaar 2018. De te volgen procedure voor deze tijdelijke oplossing ziet er volgens de bewindsman als volgt uit:

De dc van het bestuursressort Boven- Suriname zal de instructies krijgen om opvolgingsgevallen door te geven aan het ministerie. De dc zal dit verder via geëigende kanalen door communiceren aan het desbetreffend Traditionele Gezag.

De families die met problemen van opvolging zitten dienen dan contact op te nemen met hun respectieve hoofdkapitein. De voordrachten van de hoofdkapiteins die via de dc het ministerie bereiken zullen in behandeling worden genomen.

Na het advies van de dc zal een dorpskrutu gehouden worden met de familie om na te gaan als de voordracht gedragen wordt door de gemeenschap.

Daarvan wordt er consensus proces-verbaal opgemaakt en getekend door de hoofdkapitein onder wiens jurisdictie het dorp valt ten overstaan van het Ministerie van RO vertegenwoordigd door de dc en het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DOAS). Dit zal geen wetmatigheid worden. Zodra er een nieuwe Granman is beëdigd en geïnstalleerd, houdt deze tijdelijke oplossing op te bestaan.(GFC)

Meer nieuws

Buza-minister naar vergadering CELAC

De minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, participeert aan de II China – CELAC Vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken. Het belangrijkste agendapunt van deze…

Ooievaar negeert China: te weinig baby’s

Chinese echtparen mogen sinds 2016 tweemaal zoveel kinderen krijgen als daarvoor, maar het aantal nieuwe Chineesjes valt tegen. In 2017 werden zelfs 630.000 kinderen minder…

President Bouterse bezoekt Tapanahony

President Desi Bouterse heeft het afgelopen weekend een bezoek gebracht aan het Tapanahonygebied in het district Sipaliwini. Het staatshoofd heeft ook pakketten meegebracht voor sociaal…

Twee autobranden binnen 4 dagen

Zaterdag werd door de politiemeldkamer omstreeks 20:00 uur melding gedaan van een autobrand op de top van de Wijdenboschbrug. De brandweer was na 5 minuten…

LVV start afgifte visvergunningen 2018

Het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is van start gegaan met de afgifte van de visserijvergunning 2018. De…

Leverancier die bonnen vervalste ingesloten

De politie van Albina heeft woensdag de verdachte Randjeet F. ingesloten voor valsheid in geschriften, oplichting en verduistering. Een winkelierster deed op dezelfde dag aangifte…

Start uitgifte visserijvergunning 2018

De eerste visserijvergunningen van 2018 zijn donderdag verstrekt aan vergunninghouders die aan alle voorwaarden voldoen. In totaal zijn 19 vergunningen verstrekt. De bedoeling is om…

Problemen gezondheidszorg ontstemmen NPS

Binnen de Nationale Partij Suriname (NPS) zijn er stemmen opgegaan om de huidige en ontstane problematiek in de gezondheidszorg krachtig af te wijzen. De NPS…

Scroll Up