RGB werkt aan ordening aanvraag en uitgifte grondbeschikkingen

Het algemeen beleid op het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (RGB) is erop gericht, de grond registratie te centraliseren en te automatiseren. Daarnaast moet zij ordening brengen in het proces van de aanvraag en uitgifte van grondbeschikkingen.

Minister Roline Samsoedien zegt aan het NII dat de registratie van de toewijzingsbeschikkingen voorheen niet vlotte, maar na een moderne aanpak is dat niet langer het geval. Op het ministerie is er sinds kort een speciaal team dat zich bezighoudt met het, in orde maken, van toewijzingsbeschikkingen. Met de benoeming van dit team zullen grondzaken in de toekomst veel makkelijker, efficiënter en vooral transparanter geschieden.

“Het ministerie doet er alles aan om alle grondaanvragen binnen een korte tijdbestek af te handelen”, zegt Leandra Woei , directeur op het ministerie. De directeur geeft verder aan dat de resultaten van het harde werk niet op korte termijn te zien zullen zijn, omdat de focus gelegd is op het afhandelen van alle oude aanvragen die al tientallen jaren op het ministerie liggen.

De nieuwe aanvragen worden digitaal opgeslagen en zullen op een nader te bepalen tijdstip afgehandeld worden. Het streven van de minister is om te gaan naar een geordend grondregistratie, waarbij een goede dienstverlening wordt verstrekt naar de burgerij zodat zij de garantie krijgen van hun rechtszekerheid. Momenteel worden de toewijzingsbeschikkingen van de districten Coronie en Para in orde gemaakt, waarna het district Marowijne aan de buurt is.(GFC)

Meer nieuws

Amerikaanse bank vreest cryptovaluta

De Bank of America voelt zich ernstig bedreigd door cryptovaluta. De bank is bang dat cliënten zich zullen afkeren van traditioneel bankieren ten gunste van…

PL van begin af aan tegen dictatuur

De dag van 25 februari markeert geen daadwerkelijke revolutie en rechtvaardigheid. Het markeert slechts de dag waarop een paar militairen de macht hebben gegrepen, die…

COVAB levert 67 geslaagden af

“Gaat u te werk zoals u dat heeft geleerd tijdens uw opleiding. Neemt u alleen de positieve voorbeelden over. Geslaagden let op de hygiëne bij…

Vrouw licht Volkscrediet Bank op

De politie is op zoek naar een onbekende vrouw die de Volkscrediet Bank (VCB) heeft opgelicht. De vrouw heeft op maandag 29 januari 2018 beleende…

Suriname organiseert Rondetafeldiscussie

Suriname organiseert in samenwerking met het United Nations Development Programme (UNDP) een Rondetafeldiscussie in Brasilia, met als thema “Ontwikkelings prioriteiten en intensievere bilaterale samenwerking”. Als…

Onhygiënisch restaurant gesloten

Bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst en milieu- inspecteurs van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg hebben donderdag een restaurant aan de David Simonstraat in…

Mogelijk zegel van profeet Jesaja gevonden

Archeologen vermoeden dat zij voor het eerst bewijs hebben ontdekt dat de Bijbelse profeet Jesaja werkelijk heeft bestaan. Helemaal zeker zijn zij niet: er ontbreekt…

Bijzondere Surinamers gedecoreerd

Enkele Surinamers die zich voornamelijk in de jaren ’80 verdienstelijk hebben gemaakt voor de Republiek Suriname, zijn door president Desiré Bouterse gedecoreerd. De decoratieplechtigheid vond…

Scroll Up