Ressort Flora krijgt schoonmaakbeurt

Ressortraadsleden van Flora hebben het initiatief genomen om de bermen van het gebied schoon te maken. De werkzaamheden zijn zaterdag uitgevoerd. “Wij willen er alles aan doen om Flora een milieuvriendelijk blik te geven, daarom werken we eraan om allereerst de milieuproblematiek aan te pakken, vertelt Shirley Alspeer, ondervoorzitter van de ressortraad tevens trekker van dit project.

Valerie Klinker, voorzitter van de ressortraad, zegt dat zij het een kwalijke zaak vindt dat bewoners van Flora er niets aan doen om hun erf of bermen schoon te houden. Zij zijn deels verantwoordelijk voor de vervuiling. “De bewoners moeten bewust gemaakt worden van de gevolgen welke deze vervuiling voor hun buurt enerzijds en voor hun leefomstandigheden anderzijds met zich meebrengt”, verklaart Klinker.

De districtscommissaris(dc) van Paramaribo – Zuidwest, Remie Polak, stelt het op prijs dat de RR- leden van het ressort Flora het initiatief genomen hebben om een start te maken met de schoonmaak werkzaamheden. De komende weken zullen ook de rioleringen aangepakt en het grof vuil opgehaald worden, bevestigt de burgervader.

De dc geeft verder aan, dat het van groot belang is dat de burgers een steentje bijdragen aan het schoonmaken en schoonhouden van hun buurt. Als de bewoners de bermen weer vervuilen zal er niet geschroomd worden om maatregelen te treffen benadrukt Polak.(GFC)

Meer nieuws

Vijfde politiek dialoog Suriname en EU

Tijdens de Artikel 8 Politieke Dialoog dat voortvloeit uit de Cotonou-Overeenkomst, binnen de ACP-EU relatie, hebben ontmoetingen plaatsgehad tussen de vertegenwoordigers van de regering van…

Dasani water weer verkrijgbaar

Na ruim een half jaar van de markt te zijn geweest, is het watermerk Dasani bezig met een comeback. Fernandes Bottling Company, die Dasani in…

Antonov raakt tonnen goud kwijt

Aan het einde van de regenboog is een pot met goud, zong de zanger, maar in de Siberische stad Yakutsk regende het goud op de…

Kansfonds ondersteunt Dankerscentrum

Het Zuster Dankerscentrum voor kinderen met een verstandelijke – en lichamelijke handicap heeft een mini rolstoelbus in ontvangst genomen. In aanwezigheid van districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh…

Scroll Up