Religieuze organisaties essentieel bij gezonde ontwikkeling samenleving

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zich eraan gecommitteerd om zoveel als mogelijk verschillende religiën te ondersteunen. Het beleid van de afdeling Religieuze Aangelegenheden richt zich erop om de religieuze diversiteit te bestendigen en mensen bewust te maken van de belangrijkheid ervan. Het ministerie neemt de essentie en belang van religie voor de mens uitermate serieus.

“De overheid is zich ervan bewust dat religieuze organisaties een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname”, zegt Stanley Soeropawiro van de afdeling Religieuze Aangelegenheden (RA).

In aanloop naar de komende kerstperiode is het niet alleen leuk om te genieten van de nationale vrije dagen, maar ook bij de werkelijke inhoud daarvan moet worden stilgestaan. De spirituele inhoud van de feestdag moet niet verloren gaan in de materiële overvloed. Bij iedere feestdag komt steeds weer terug de overwinning van het licht over de duisternis en van het goede over het kwade.

RA stelt zich ten doel om dialoog tussen verschillende religiën te bevorderen. Ieder religie benadrukt steeds weer het belang van verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid en tolerantie. Door met elkaar te praten over wat zij gemeenschappelijk hebben, kunnen religieuze organisaties de collectieve waarden gebruiken om problemen in de gemeenschap op te lossen.

Hoewel het kerstfeest traditioneel een feest is welke door christenen wordt gevierd, beoogd het ministerie ook om niet christenen hierbij te betrekken. Dit geldt ook voor andere nationale feestdagen in onze een multireligieuze samenleving.

De afdeling RA van het ministerie van Binnenlandse Zaken wenst iedereen die het feest viert gezegende dagen toe.(GFC)

Meer nieuws

Buza-minister naar vergadering CELAC

De minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, participeert aan de II China – CELAC Vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken. Het belangrijkste agendapunt van deze…

Ooievaar negeert China: te weinig baby’s

Chinese echtparen mogen sinds 2016 tweemaal zoveel kinderen krijgen als daarvoor, maar het aantal nieuwe Chineesjes valt tegen. In 2017 werden zelfs 630.000 kinderen minder…

President Bouterse bezoekt Tapanahony

President Desi Bouterse heeft het afgelopen weekend een bezoek gebracht aan het Tapanahonygebied in het district Sipaliwini. Het staatshoofd heeft ook pakketten meegebracht voor sociaal…

Twee autobranden binnen 4 dagen

Zaterdag werd door de politiemeldkamer omstreeks 20:00 uur melding gedaan van een autobrand op de top van de Wijdenboschbrug. De brandweer was na 5 minuten…

LVV start afgifte visvergunningen 2018

Het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is van start gegaan met de afgifte van de visserijvergunning 2018. De…

Leverancier die bonnen vervalste ingesloten

De politie van Albina heeft woensdag de verdachte Randjeet F. ingesloten voor valsheid in geschriften, oplichting en verduistering. Een winkelierster deed op dezelfde dag aangifte…

Start uitgifte visserijvergunning 2018

De eerste visserijvergunningen van 2018 zijn donderdag verstrekt aan vergunninghouders die aan alle voorwaarden voldoen. In totaal zijn 19 vergunningen verstrekt. De bedoeling is om…

Problemen gezondheidszorg ontstemmen NPS

Binnen de Nationale Partij Suriname (NPS) zijn er stemmen opgegaan om de huidige en ontstane problematiek in de gezondheidszorg krachtig af te wijzen. De NPS…

Scroll Up