Priester bidt voor snel overlijden paus Franciscus

Een katholieke priester bidt voor het spoedige overlijden van paus Franciscus. Hij vindt namelijk het gedachtengoed van de kerkvorst “onchristelijk”.

‘Ik bid voor wijsheid voor de paus, opdat zijn hart zich opent voor de Heilige Geest en als het dat niet doet, bid ik voor zijn snelle vertrek naar het huis van de Vader,’ zei pater Edward Staniek tijdens een homilie (preek, red.) in Krakau vorige maand.

De eerwaarde heeft moeite met de liberale ideeën van de Heilige Vader over immigratie, echtscheiding en de islam. Hij vindt bijvoorbeeld dat met moslims “geen enkele dialoog” mogelijk is.

“In naam van genade roept [paus Franciscus] parochies en bisdommen op om de deur open te zetten voor de volgelingen van de islam”, zei hij tijdens zijn preek.

“Als een religie zijn ze vijandig tegenover het evangelie en de kerk, miljoenen hebben ze vermoord in religieuze oorlogen … We kunnen genade betonen aan die moslimgelovigen die sterven van honger of dorst.

De deuren van het bisdom en de parochie kunnen alleen open staan voor gelovigen in Jezus Christus”, preekte de pater.

Marek Jedraszewski, aartsbisschop van Krakow, nam in een verklaring “met veel pijn en zorg” afstand van de uitspraken van Staniek.

Meer nieuws

Eerste Christelijke Ondernemersmiddag

Op zaterdag 28 april wordt de eerste Christelijke Ondernemersmiddag gehouden door TABTO Group, dè onderscheidende partner voor duurzame ontwikkeling en ‘next level’ professionalisering van bedrijven….

EBS komt zelfopwekkers energie tegemoet

Vanwege de grote vraag van zelfopwekkers om aangesloten te worden op het landelijk elektriciteitsnet heeft de Energiebedrijven Suriname (EBS), het initiatief genomen om vooruitlopend en…

Aangeboden |  Yoga nader bekeken

Vandaag de dag blijft de wetenschap van yoga, die meer dan vijfduizend jaar geleden systematisch in India is ontstaan en geëvolueerd, in wezen de acceptatie…

Scroll Up