PL zal haar kracht tonen op 9 december

De Pertjajah Luhur (PL) herdenkt op dinsdag 5 december haar negentiende verjaardag middels een dankdienst. De daaropvolgende zaterdag, 9 december, zal de partij een grootse manifestatie houden waarop zij haar kracht zal tonen. “Dan zal het voor een ieder duidelijk worden dat het vertrek van Raymond Sapoen en de rest van de HVB geen invloed als zodanig heeft gehad op de PL”, zegt PL-voorzitter Paul Somohardjo.

De politicus weet dat er geluiden zijn als zou de HVB veel mensen hebben weggehaald bij de PL, maar is er van overtuigd dat de manifestatie van 9 december het tegendeel zal bewijzen. Hij stelt dat de PL een standvastige partij is die niet makkelijk kapot te krijgen is.

Analyse zwakten en sterkten

De partij heeft zondagmiddag een ontmoeting gehad met haar structuren om onder meer te praten over de situatie in het land en binnen de partij. Somohardjo zegt dat de financiele schuld van Suriname nog steeds niet bekend is. De regering geeft op vragen in het parlement wel door wat de schuld is bij de IDB en het IMF, maar dat is volgens de PL-voorzitter niet genoeg. “We willen ook weten hoeveel van de Surinaamse dienstverleners niet door de overheid zijn betaald voor het leveren van goederen en diensten. We willen weten wat de totale schuld is, niet alleen van IDB en IMF”, betoogt de politicus.

Gesprekken in januari

Een ander punt dat ook aan de orde is gekomen, betreft de vraag op welke wijze de PL aan de komende verkiezingen wil meedoen. Somohardjo zegt desgevraagd dat de partij in januari gesprekken zal starten met andere politieke partijen, om na te gaan of er overeenstemming kan worden bereikt met betrekking tot beleidsvisies en standpunten. “Een samenwerking zal niet zonder meer worden aangegaan. We moeten gedegen criteria opstellen en met elke partij stuk voor stuk nagaan of we het met elkaar eens zijn over een aantal belangrijke kwesties”, verduidelijkt de PL-voorzitter. Er is inmiddels ook een commissie samengesteld, die een analyse zal maken van de zwakten en sterkten van de partij in stad en districten. Op basis hiervan zal een strategie worden bepaald.

Mogelijke wijziging Kieswet

Somohardjo ziet een mogelijke wijziging van de Kieswet niet gebeuren vóór de verkiezingen van 2020. “Het is niet haalbaar en het kan ook niet. als ze de Kieswet willen wijzigen, bijvoorbeeld door aan te geven dat partijen niet meer in combinatieverband de verkiezingen mogen ingaan, zoals de NDP dat heeft voorgesteld, dan zal dat pas na de verkiezingen van 2020 kunnen ingaan. Om een Grondwet te veranderen heb je veel meer tijd nodig”, vindt Somoardjo.

Jaardag 5 december

Op 5 december is het negentien geleden dat de PL werd opgericht door de huidige voorzitter, Paul Somohardjo. Traditiegetrouw wordt in partijcentrum te Beekhuizen een dankdienst gehouden. De PL is in de afgelopen jaren vooral bekend geworden vanwege haar sociale kracht en heeft meermalen gesteld die sociale verantwoordelijkheid naar haar partijleden en de samenleving op zich te blijven nemen.

De partij is voorstander van een prestatiemaatschappij, maar vindt dat er een goede balans moet zijn met de sociale verantwoordelijkheid naar het volk toe. Die sociale verantwoordelijkheid is een onlosmakelijk deel van de politieke partij.

Hoewel de basis van de PL werd gevormd door Surinamers van Javaanse afkomst, kan gesteld worden dat zij vandaag de dag is uitgegroeid tot een partij waar een ieder, ongeacht zijn of haar etnische afkomst of geloofsovertuiging, daadwerkelijk welkom is.(GFC)

Meer nieuws

Ooievaar negeert China: te weinig baby’s

Chinese echtparen mogen sinds 2016 tweemaal zoveel kinderen krijgen als daarvoor, maar het aantal nieuwe Chineesjes valt tegen. In 2017 werden zelfs 630.000 kinderen minder…

President Bouterse bezoekt Tapanahony

President Desi Bouterse heeft het afgelopen weekend een bezoek gebracht aan het Tapanahonygebied in het district Sipaliwini. Het staatshoofd heeft ook pakketten meegebracht voor sociaal…

Twee autobranden binnen 4 dagen

Zaterdag werd door de politiemeldkamer omstreeks 20:00 uur melding gedaan van een autobrand op de top van de Wijdenboschbrug. De brandweer was na 5 minuten…

LVV start afgifte visvergunningen 2018

Het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is van start gegaan met de afgifte van de visserijvergunning 2018. De…

Leverancier die bonnen vervalste ingesloten

De politie van Albina heeft woensdag de verdachte Randjeet F. ingesloten voor valsheid in geschriften, oplichting en verduistering. Een winkelierster deed op dezelfde dag aangifte…

Start uitgifte visserijvergunning 2018

De eerste visserijvergunningen van 2018 zijn donderdag verstrekt aan vergunninghouders die aan alle voorwaarden voldoen. In totaal zijn 19 vergunningen verstrekt. De bedoeling is om…

Problemen gezondheidszorg ontstemmen NPS

Binnen de Nationale Partij Suriname (NPS) zijn er stemmen opgegaan om de huidige en ontstane problematiek in de gezondheidszorg krachtig af te wijzen. De NPS…

Rainville bereid zich voor op hoorzitting

Het ressort Rainville wil een andere aanpak voor de hoorzittingen. Volgens Anwar Moenne, ressortraadslid (RR), is de animo voor de hoorzittingen niet meer zo groot…

Scroll Up