Overleg uitvoering project “financiering van urgente importen”

Via videoconferentie heeft tussen de Interdepartementale Commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de ministeries van Handel Industrie &Toerisme (HI&T), Financiën, Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling (RO) met een vertegenwoordiger van de International Islamic Trade Finance Cooperation (ITFC) een overleg plaatsgevonden.

Deze bijeenkomst werd tevens bijgewoond door de directeur van het Departement Ontwikkelingsfinanciering van het ministerie van Financiën, Iris Sandel en ambassadeur Anwar Lallmohammed vanuit het Kabinet van de President.

Tijdens het overleg is onder meer gesproken over de aanbestedingsprocedure, de werking en het uitvoeringsproces vanaf voorbereiding van de aanbesteding tot en met aankomst en levering van de goederen. De aanbestedingen zullen worden gehouden volgens de “international competitive bidding method” van de ITFC, behoudens noodgevallen waarbij zowel ondernemingen als importeurs mogen meedoen aan deze aanbesteding.

Het project betreft een kredietfaciliteit (thans US$ 35 miljoen) vanuit de ITFC ter financiering van urgente importen, te weten importen van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmateriaal voor de lokale productie van geselecteerde basisgoederen, medicijnen, medisch verbruiksartikelen en input voor de land- en tuinbouw.

De importen zullen conform de bindende procedures van de “international competitive bidding method” van de ITFC aan een of meer importeurs worden gegund, waarna de grond- en hulpstoffen en verpakkingsmateriaal aan lokale producenten geleverd zullen worden voor de lokale productie van geselecteerde basisgoederen.

De geïmporteerde medicijnen zullen te verkrijgen zijn via of bij bestaande bedrijven die behoeftigen van medicijnen en medisch verbruiksartikelen voorzien. De geïmporteerde input voor de land- en tuinbouw zullen via bestaande bedrijven die de land- en tuinbouwsector bedienen, worden verhandeld.

De KKF en de ondernemersorganisaties ASFA en VSB zijn benaderd om potentiële ondernemers te identificeren en te interesseren voor benutting van deze ITFC kredietfaciliteit, enerzijds als importeur en anderzijds als lokale producent van geselecteerde basisgoederen of bedrijf die medicijnen en medisch verbruiksartikelen of input voor de land- en tuinbouw levert op de lokale markt.

Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) is aangewezen als de uitvoerende instantie en dan ook belast met de algehele coördinatie van de voorbereidingen, uitvoering, distributie, voorlichting en rapportage.

De Interdepartementale Commissie zal op korte termijn een algemene voorlichtingsbijeenkomst houden voor importeurs van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmateriaal voor de lokale productie van geselecteerde basisgoederen, medicijnen, medisch verbruiksartikelen en input voor de landbouw en tuinbouw, lokale producenten die een of meer van de geselecteerde basisgoederen produceren en lokale leveranciers van medicijnen en medisch verbruiksartikelen of input voor de land- en tuinbouw.(GFC)

Meer nieuws

Winkeldief stopt zeven messen in broek

Twee beveiligingsmedewerkers hebben Karel S. (54) op heterdaad betrapt toen hij bezig was goederen te stelen in een winkel aan de Maagedenstraat. De man had…

Adela Sedney viert 101ste jaardag

Adela Sedney werd maandag 101 jaar en dat werd gevierd met familie en vrienden. Uit handen van districtscommissaris Mike Nerkust heeft zij een enveloppe namens…

KPS bevestigt verbranding 488 kg drugs

De Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname heeft afgelopen zaterdag in aanwezigheid van een officier van Justitie van het Openbaar Ministerie de vierhonderd achtentachtig…

Introductie Moni karta in Boven-Suriname

Het team van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft de afgelopen week het gebied Sipaliwini te Boven-Suriname aangedaan. Het hoofd van de afdeling Uitbetaling Sociale…

Rover berooft slechtziende man

Achmed K. (47) werd op 9 maart door omstanders aangehouden en overgedragen aan surveillerende politiemannen van ressort Centrum, nadat hij op de hoek van de…

Scroll Up