Moestadja installeert nieuw Arbeidsadviescollege

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft het nieuw Arbeidsadviescollege (AAC) geïnstalleerd. Het college wordt geleid door de jurist, Jurgen Tamsiran, die van huis uit advocaat is.

De minister benadrukte de rol die het AAC dient te spelen bij de vernieuwing van de arbeidswetgeving. Zo zal het nieuwe AAC volgens hem het werktempo moeten opvoeren om het voornemen voor de volledige modernisering van de arbeidswetgeving in deze regeerperiode te concretiseren.

Vernieuwing van de arbeidswetgeving is volgens de minister noodzakelijk vanwege de grote veranderingen die zich in de loop der jaren hebben voorgedaan op het vlak van arbeid en economie in Suriname. De huidige arbeidsverhoudingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt verschillen hemelsbreed met de situatie van 80 jaren geleden toen de arbeidswetgeving zich begon te ontwikkelen in ons land.

De arbeidswetgeving moet volgens de minister ook een dienende functie vervullen voor de macro-economische doelen die de staat nastreeft. Bij het proces van vernieuwing worden de richtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de wetgeving binnen de CARICOM in acht genomen.

Het tracé naar vernieuwing is in 2015 ingezet. Intussen zijn 6 arbeidswetten goedgekeurd door de Nationale Assemblee (DNA), terwijl er nog 4 ontwerpwetten gereed staan om in behandeling te worden genomen door het parlement.

Bij de Staatsraad zijn er nu 3 wetten in behandeling die naar verwachting spoedig door de president aan het parlement zullen worden aangeboden voor goedkeuring.

In het verder tracé naar vernieuwing staan er nog 8 ontwerpwetten op stapel bij het ministerie. Een van deze in voorbereiding zijnde wetten zal deze week nog aan het AAC worden aangeboden. Het gaat in deze om het ontwerp Minimumloon ter wijziging van de huidige wet Minimumuurloon.

In het ACC zitten vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. De zittingsperiode is twee jaar.(GFC)

Meer nieuws

Aangeboden | De smaak van… Italië?

Wie ‘pizza’ zegt, denkt vrijwel automatisch aan Italië. Het is een gerecht dat inmiddels de hele wereld veroverd heeft en dat vrijwel door een ieder…

Bromfietser dood na aanrijding

Een bromfietser is vanmiddag tegen 16.00 uur om het leven gekomen na een aanrijding op de hoek van de Waaldijk – en de Prinsenstraat. De…

Interdepartementale samenwerking tussen LVV en ATM

De ministeries LVV en Arbeid hebben vorige week gesprekken gevoerd voor een interdepartementale samenwerking. Een delegatie onder leiding van Rowen Noredjo, onderdirecteur Arbeidsmarkt, die tevens…

Ontsluiting dorpen Coeroeni en Amatopo

Er is een aanvang gemaakt met het openkappen van een pad door het tropisch oerwoud vanuit het dorp Coeroeni gelegen nabij de Coeroenirivier naar het…

RGB-team blij met afgifte te Commewijne

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) wordt dagelijks geconfronteerd met mensen die problemen hebben met hun gronden. “Elke dag vraag je je…

Proclamatie PRO op 25 mei

De proclamatie van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) vindt op vrijdag 25 mei plaats. Dit laat het bestuur weten in een uitnodiging. Op…

Scroll Up