Moestadja installeert nieuw Arbeidsadviescollege

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft het nieuw Arbeidsadviescollege (AAC) geïnstalleerd. Het college wordt geleid door de jurist, Jurgen Tamsiran, die van huis uit advocaat is.

De minister benadrukte de rol die het AAC dient te spelen bij de vernieuwing van de arbeidswetgeving. Zo zal het nieuwe AAC volgens hem het werktempo moeten opvoeren om het voornemen voor de volledige modernisering van de arbeidswetgeving in deze regeerperiode te concretiseren.

Vernieuwing van de arbeidswetgeving is volgens de minister noodzakelijk vanwege de grote veranderingen die zich in de loop der jaren hebben voorgedaan op het vlak van arbeid en economie in Suriname. De huidige arbeidsverhoudingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt verschillen hemelsbreed met de situatie van 80 jaren geleden toen de arbeidswetgeving zich begon te ontwikkelen in ons land.

De arbeidswetgeving moet volgens de minister ook een dienende functie vervullen voor de macro-economische doelen die de staat nastreeft. Bij het proces van vernieuwing worden de richtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de wetgeving binnen de CARICOM in acht genomen.

Het tracé naar vernieuwing is in 2015 ingezet. Intussen zijn 6 arbeidswetten goedgekeurd door de Nationale Assemblee (DNA), terwijl er nog 4 ontwerpwetten gereed staan om in behandeling te worden genomen door het parlement.

Bij de Staatsraad zijn er nu 3 wetten in behandeling die naar verwachting spoedig door de president aan het parlement zullen worden aangeboden voor goedkeuring.

In het verder tracé naar vernieuwing staan er nog 8 ontwerpwetten op stapel bij het ministerie. Een van deze in voorbereiding zijnde wetten zal deze week nog aan het AAC worden aangeboden. Het gaat in deze om het ontwerp Minimumloon ter wijziging van de huidige wet Minimumuurloon.

In het ACC zitten vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. De zittingsperiode is twee jaar.(GFC)

Meer nieuws

Adela Sedney viert 101ste jaardag

Adela Sedney werd maandag 101 jaar en dat werd gevierd met familie en vrienden. Uit handen van districtscommissaris Mike Nerkust heeft zij een enveloppe namens…

KPS bevestigt verbranding 488 kg drugs

De Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname heeft afgelopen zaterdag in aanwezigheid van een officier van Justitie van het Openbaar Ministerie de vierhonderd achtentachtig…

Introductie Moni karta in Boven-Suriname

Het team van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft de afgelopen week het gebied Sipaliwini te Boven-Suriname aangedaan. Het hoofd van de afdeling Uitbetaling Sociale…

Rover berooft slechtziende man

Achmed K. (47) werd op 9 maart door omstanders aangehouden en overgedragen aan surveillerende politiemannen van ressort Centrum, nadat hij op de hoek van de…

Overdracht leiding CASAS een feit

De overdracht van de leiding van Casas (Burger Luchtvaart Veiligheidsautoriteit Suriname) is een feit. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft…

Scroll Up