GFC Nieuws | Homepage

Minister Pollack-Beighle brengt bezoek aan China

Minister Pollack-Beighle brengt bezoek aan China
🕔07.dec 2017

Minister Yldiz Pollack-Beighle vertoeft als eregast van de Chinese regering, momenteel in de Volksrepubliek China. Het doel van het bezoek is tweeledig. Op uitnodiging van de Chinese regering heeft de minister tijdens het Zuid-Zuid Mensenrechten Forum het Surinaams standpunt geëtaleerd.

Voorafgaand aan het Forum had de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken overleg met de gastheer van het Forum, Minister Huang Kunming, van het ministerie van Publiciteit van de Volksrepubliek China.

Onder het thema, ‘Bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst voor de Mensheid en nieuwe Mogelijkheden voor de Ontwikkeling van Mensenrechten’, hebben ongeveer 60(zestig) landen geparticipeerd aan het Forum, bestaande uit regeringsvertegenwoordigers, wetenschappers, rechters, en andere internationale deskundigen.

In de openingsceremonie ging minister Pollack- Beighle in op het belang van het Forum voor gelijkgerichte landen binnen de zuid-zuid-relatie om het mensenrechtenvraagstuk te bespreken in relatie tot het recht op ontwikkeling, een aspect waar delen van de internationale gemeenschap die een bepaald niveau van ontwikkeling en welvaart hebben bereikt weinig tot geen aandacht meer voor hebben.

De minister noemde ook dat uit het Forum een mechanisme zou kunnen voortkomen dat zuid-zuid-partners een platform kan geven om mensenrechten vraagstukken aan de orde te stellen, ter facilitering van effectieve voortgang in het natraject.

Er werd benadrukt dat China een bijzondere rol kan vervullen in het vervolg traject en daarbij de stem van de ontwikkelingslanden kan vertolken. Voorst is ook verwezen naar het proces van Verzoening en Waarheidsvinding dat is ingezet in Suriname en waarin diverse stakeholders een rol spelen.

Van eminent belang is geweest de verwijzing naar het mechanisme van nationale dialoog.

Bilateraal overleg

Ten tweede heeft minister Pollack-Beighle een zeer constructief en vruchtbaar bilateraal overleg gevoerd met haar Chinese collega Wang Yi, waarbij de relatie tussen beide landen werd besproken en bestempeld al seen van strategisch belang in de relatie Suriname – China. De minister benadrukte Suriname’s committering aan de “One China Policy”.

Ook werd overleg gevoerd over de uitvoering van diverse gebieden van samenwerking waaronder, handel, investeringen en economische betrekkingen, financiële dienstverlening, onderwijs en capaciteitsversterking, mijnbouw en energie, cultuur, landbouw, toerisme, veiligheid en de uitvoering van projecten op diverse gebieden met name huisvesting, “Geological Mapping” van Suriname en financiële Dienstverlening.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een concept intentie verklaring aangeboden voor samenwerking met de Diplomatieke Academie van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Volksrepubliek China.

Voorts heeft minister Pollack-Beighle haar collega uitgenodigd om een bezoek aan Suriname te brengen in 2018. Minister Wang Yi heeft in reactie hierop de uitnodiging geaccepteerd.

Minister Pollack-Beighle heeft verder een bezoek gebracht aan het Instituut voor Latijns-Amerikaanse Studies van de Volksrepubliek China en zijn afspraken gemaakt voor verdere samenwerking.

Ook werd een bezoek gebracht aan het managementteam van het bedrijf van China Harbour Engineering Company, waarbij van gedachten werd gewisseld over de samenwerking en de projecten die in uitvoering zijn.(GFC)

Meer berichten

Arbeidsinspectie: drastische toename bedrijfsongevallen

Arbeidsinspectie: drastische toename bedrijfsongevallen

“Ik moet ronduit bekennen dat de arbeidsinspectie niet tevreden is met het veiligheid bewustzijn”, geeft

Akiemboto waarschijnlijk de nieuwe NH-minister

Akiemboto waarschijnlijk de nieuwe NH-minister

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen(HN) zal hoogstwaarschijnlijk binnenkort plaats moeten maken. Directeur Sergio Akiemboto

Ontwikkelingen Centrale Markt vorderen gestaag

Ontwikkelingen Centrale Markt vorderen gestaag

De ontwikkelingen binnen de Centrale Markt vorderen volgens marktmeester John Lecton gestaag. Samen met de

Openbaar Groen ruimt illegale vuilstortplaatsen op

Openbaar Groen ruimt illegale vuilstortplaatsen op

Om de binnenstad milieuvriendelijk te maken is de afdeling Openbaar Groen en de afdeling Vuilophaal

Pentagon ‘zag ze vliegen’, onthulde CIA

Pentagon ‘zag ze vliegen’, onthulde CIA

Het Pentagon deed stiekem onderzoek naar ‘vliegende schotels’ en gaf daar miljoenen dollars aan uit.

Bond Medische Zending stelt ultimatum aan directie

Bond Medische Zending stelt ultimatum aan directie

Naar aanleiding van de verkregen informatie van de directie van de Medische Zending met betrekking

Politie sluit doorrijder na vier dagen in

Politie sluit doorrijder na vier dagen in

De 25-jarige autobestuurder Puresh R. is donderdag aangehouden door de Ongevallendienst van de Politie in

Saoedi’s doden vrouwen met luchtaanval

Saoedi’s doden vrouwen met luchtaanval

De Saoedische coalitie beschoot zondag een groep trouwgangers in Jemen. Een aantal vrouwen werd daarbij

Minister Miranda voert overleg met Curaçaose collega over Insel Air

Minister Miranda voert overleg met Curaçaose collega over Insel Air

De minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie(OWT&C), Jerry Miranda, en zijn collega van Curaçao,

Gezondheidsdienst: hou mobieltje ver van je bed en niet in je zak

Gezondheidsdienst: hou mobieltje ver van je bed en niet in je zak

Wetenschappers zijn het nog altijd niet met elkaar eens of de straling van mobiele telefoons


....