Minister Pollack-Beighle brengt bezoek aan China

Minister Yldiz Pollack-Beighle vertoeft als eregast van de Chinese regering, momenteel in de Volksrepubliek China. Het doel van het bezoek is tweeledig. Op uitnodiging van de Chinese regering heeft de minister tijdens het Zuid-Zuid Mensenrechten Forum het Surinaams standpunt geëtaleerd.

Voorafgaand aan het Forum had de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken overleg met de gastheer van het Forum, Minister Huang Kunming, van het ministerie van Publiciteit van de Volksrepubliek China.

Onder het thema, ‘Bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst voor de Mensheid en nieuwe Mogelijkheden voor de Ontwikkeling van Mensenrechten’, hebben ongeveer 60(zestig) landen geparticipeerd aan het Forum, bestaande uit regeringsvertegenwoordigers, wetenschappers, rechters, en andere internationale deskundigen.

In de openingsceremonie ging minister Pollack- Beighle in op het belang van het Forum voor gelijkgerichte landen binnen de zuid-zuid-relatie om het mensenrechtenvraagstuk te bespreken in relatie tot het recht op ontwikkeling, een aspect waar delen van de internationale gemeenschap die een bepaald niveau van ontwikkeling en welvaart hebben bereikt weinig tot geen aandacht meer voor hebben.

De minister noemde ook dat uit het Forum een mechanisme zou kunnen voortkomen dat zuid-zuid-partners een platform kan geven om mensenrechten vraagstukken aan de orde te stellen, ter facilitering van effectieve voortgang in het natraject.

Er werd benadrukt dat China een bijzondere rol kan vervullen in het vervolg traject en daarbij de stem van de ontwikkelingslanden kan vertolken. Voorst is ook verwezen naar het proces van Verzoening en Waarheidsvinding dat is ingezet in Suriname en waarin diverse stakeholders een rol spelen.

Van eminent belang is geweest de verwijzing naar het mechanisme van nationale dialoog.

Bilateraal overleg

Ten tweede heeft minister Pollack-Beighle een zeer constructief en vruchtbaar bilateraal overleg gevoerd met haar Chinese collega Wang Yi, waarbij de relatie tussen beide landen werd besproken en bestempeld al seen van strategisch belang in de relatie Suriname – China. De minister benadrukte Suriname’s committering aan de “One China Policy”.

Ook werd overleg gevoerd over de uitvoering van diverse gebieden van samenwerking waaronder, handel, investeringen en economische betrekkingen, financiële dienstverlening, onderwijs en capaciteitsversterking, mijnbouw en energie, cultuur, landbouw, toerisme, veiligheid en de uitvoering van projecten op diverse gebieden met name huisvesting, “Geological Mapping” van Suriname en financiële Dienstverlening.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een concept intentie verklaring aangeboden voor samenwerking met de Diplomatieke Academie van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Volksrepubliek China.

Voorts heeft minister Pollack-Beighle haar collega uitgenodigd om een bezoek aan Suriname te brengen in 2018. Minister Wang Yi heeft in reactie hierop de uitnodiging geaccepteerd.

Minister Pollack-Beighle heeft verder een bezoek gebracht aan het Instituut voor Latijns-Amerikaanse Studies van de Volksrepubliek China en zijn afspraken gemaakt voor verdere samenwerking.

Ook werd een bezoek gebracht aan het managementteam van het bedrijf van China Harbour Engineering Company, waarbij van gedachten werd gewisseld over de samenwerking en de projecten die in uitvoering zijn.(GFC)

Meer nieuws

Houdt er nog iemand van Facebook?

 Facebook gaat door zwaar weer, en dat uitgerekend een medeoprichter van WhatsApp – inmiddels verkocht aan Facebook – oproept Facebook te deleten, zal niet…

SWM herdenkt Wereld Waterdag

Wereld Waterdag wordt internationaal herdacht op donderdag 22 maart. Bij de herdenking van deze dag worden individuen en organisaties die bij de mondiale waterproblematiek betrokken…

Winkeldief stopt zeven messen in broek

Twee beveiligingsmedewerkers hebben Karel S. (54) op heterdaad betrapt toen hij bezig was goederen te stelen in een winkel aan de Maagedenstraat. De man had…

Adela Sedney viert 101ste jaardag

Adela Sedney werd maandag 101 jaar en dat werd gevierd met familie en vrienden. Uit handen van districtscommissaris Mike Nerkust heeft zij een enveloppe namens…

KPS bevestigt verbranding 488 kg drugs

De Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname heeft afgelopen zaterdag in aanwezigheid van een officier van Justitie van het Openbaar Ministerie de vierhonderd achtentachtig…

Introductie Moni karta in Boven-Suriname

Het team van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft de afgelopen week het gebied Sipaliwini te Boven-Suriname aangedaan. Het hoofd van de afdeling Uitbetaling Sociale…

Scroll Up