Minister Elias ging in op kwestie gezondheidszorg

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid is in De Nationale Assemblee (DNA) ingegaan op een aantal zaken met betrekking tot de volksgezondheid. De bewindsman reageerde op vragen met betrekking tot de aanschaf van medische spullen voor het Mungra Medisch Centrum in Nederland. Ook ging hij in op de stopzetting van de dienstverlening door radiologische klinieken aan particulier verzekerden.

De bewindsman gaf op vragen van het parlement aan dat de waarnemend directeur van dit ziekenhuis de aankopen heeft gedaan ten behoeve van het medisch centrum. Als minister heeft hij slechts explorerende gesprekken gevoerd in het kader van continuering van het reeds vastgesteld beleid gericht op stimulering van efficiënte aankoop en gebruik van hoogwaardige medische technieken. Dit zou in overleg zijn gebeurd met alle ziekenhuizen.

Hij stelde het parlement gerust dat in tegenstelling tot de indruk die is gewekt, hij tijdens zijn bezoek aan Nederland als minister geen aankopen heeft gedaan of overeenkomsten ter aankoop is aangegaan met welk bedrijf dan ook.

De bewindsman ging ook in op het zorgpunt van DNA met betrekking tot de beschikbaarheid van medicamenten. Volgens hem speelt het Bedrijfs Geneensmiddelenvoorziening Suriname (BGVS) tijdig in als het gaat om het aanvullen van de voorraad van noodzakelijke medicijnen.

Ten aanzien van de stopzetting van de dienstverlening van de radiologie klinieken aan verzekerden van enkele maatschappijen zei minister Elias dat hij goede nota heeft genomen van deze ontwikkeling. Samen zal hij met alle partners nagaan welke oplossing gevonden kan worden in deze kwestie.

De aankondiging van Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam) om per 1 juni hun premie te verhogen met maar liefst 115% was ook een zorgpunt. De verhoging zal volgens de bewindsman niet gelden voor de BaZo verzekerden.

Assembleeleden vroegen ook meer duidelijkheid ten aanzien van de stopzetting van de financiering van de bouw van het Academisch Medisch Centrum (AMC). Minister Soewarto Moestadja gaf als regeringscoördinator aan dat de zaak wordt nagetrokken waarna er meer duidelijkheid gegeven kan worden.

Tijdens de vergadering hebben zowel de coalitie als de oppositie een motie ingediend. De coalitie ondersteunt de regering in haar beleid om structurele verbetering aan te brengen in de gezondheidszorg. In een motie wordt gevraagd procedures en regelgeving in te stellen voor de verstrekking van geneesmiddelen aan patiënten, waardoor zij geen onnodige kosten maken. De regering wordt gevraagd om de nodige maatregelen te nemen indien blijkt dat er onregelmatigheden zijn geconstateerd rond de bouw van het Academisch Medisch Centrum.

De vergadering wordt over twee weken voortgezet. De oppositie is het niet eens met de beantwoording van de minister op vragen over de gezondheidszorg.(GFC)

Meer nieuws

Onoribobestuur constateert fraude

Het bestuur van de Vereniging Plantage Onoribo (VPO) wordt al geruime tijd geconfronteerd met huurovereenkomsten en grondtoestemmingsbrieven waarbij er gebruikt is en zeer waarschijnlijk wordt…

Communicatieweek gelanceerd in TBL Cinemas

Maandag werd het startsein gegeven voor de Communicatieweek in Suriname. Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR), organiseert tweejaarlijks groots, diverse activiteiten in Suriname…

Aangeboden | De smaak van… Italië?

Wie ‘pizza’ zegt, denkt vrijwel automatisch aan Italië. Het is een gerecht dat inmiddels de hele wereld veroverd heeft en dat vrijwel door een ieder…

Bromfietser dood na aanrijding

Een bromfietser is vanmiddag tegen 16.00 uur om het leven gekomen na een aanrijding op de hoek van de Waaldijk – en de Prinsenstraat. De…

Interdepartementale samenwerking tussen LVV en ATM

De ministeries LVV en Arbeid hebben vorige week gesprekken gevoerd voor een interdepartementale samenwerking. Een delegatie onder leiding van Rowen Noredjo, onderdirecteur Arbeidsmarkt, die tevens…

Ontsluiting dorpen Coeroeni en Amatopo

Er is een aanvang gemaakt met het openkappen van een pad door het tropisch oerwoud vanuit het dorp Coeroeni gelegen nabij de Coeroenirivier naar het…

Scroll Up