LBB roept jagers op regels in acht te nemen

Verschillende diersoorten zijn bij wet beschermd. Op deze dieren mag er niet gejaagd worden, ook het vangen van deze dieren is verboden. Een dier krijgt de status van bescherming wanneer blijkt dat de aantallen (populatie per soort) afnemen.

Ashok Pherai, chef van de afdeling Natuurbeheer en Educatie bij de dienst ‘s Lands Bosbeheer (LBB), zegt dat het doel van natuurbeheer het streven is naar de instandhouding van zoveel mogelijk soorten planten en dieren, zo ook hun levensgemeenschappen.

LBB heeft de afgelopen periode enkele keren de aandacht gevraagd van de samenleving om de jachtkalender in acht te nemen. Recentelijk nog is het jachtseizoen voor herten en tapirs gesloten. Echter heeft de dienst geconstateerd dat er toch gevallen zijn waarbij jachtliefhebbers zich niet houden aan de wetten en regels.

“Natuurbeheer is nodig in ons land, omdat Suriname op dit moment het grootste land ter wereld is met zoveel biodiversiteit. En wij willen onze biodiversiteit in standhouden”, zegt Pherai aan het NII. Het jachtseizoen is een bepaalde periode waarin men op bepaalde wildsoorten niet mag jagen.

Gedurende een bepaalde tijd van het jaar is er een gesloten seizoen, omdat de dieren tijdens deze periode drachtig zijn en/of de kans moeten krijgen hun jongen te zogen.

Indien men in deze periode toch op deze beschermende diersoorten gaat jagen, dan is de persoon in overtreding van de jachtwet en heeft hij tegelijkertijd de Wet Economische Delicten overtreden. Dit is een misdrijf en betaalt men dan een boete vanaf SRD 10.000 en hoger.

De afdeling Natuurbeheer drukt de jagers op het hart geoorloofd te jagen en altijd een jachtkalender te raadplegen. Indien er onduidelijkheden zijn, kan men altijd de afdeling contacten voor nadere informatie.

Meer nieuws

Ooievaar negeert China: te weinig baby’s

Chinese echtparen mogen sinds 2016 tweemaal zoveel kinderen krijgen als daarvoor, maar het aantal nieuwe Chineesjes valt tegen. In 2017 werden zelfs 630.000 kinderen minder…

President Bouterse bezoekt Tapanahony

President Desi Bouterse heeft het afgelopen weekend een bezoek gebracht aan het Tapanahonygebied in het district Sipaliwini. Het staatshoofd heeft ook pakketten meegebracht voor sociaal…

Twee autobranden binnen 4 dagen

Zaterdag werd door de politiemeldkamer omstreeks 20:00 uur melding gedaan van een autobrand op de top van de Wijdenboschbrug. De brandweer was na 5 minuten…

LVV start afgifte visvergunningen 2018

Het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is van start gegaan met de afgifte van de visserijvergunning 2018. De…

Leverancier die bonnen vervalste ingesloten

De politie van Albina heeft woensdag de verdachte Randjeet F. ingesloten voor valsheid in geschriften, oplichting en verduistering. Een winkelierster deed op dezelfde dag aangifte…

Start uitgifte visserijvergunning 2018

De eerste visserijvergunningen van 2018 zijn donderdag verstrekt aan vergunninghouders die aan alle voorwaarden voldoen. In totaal zijn 19 vergunningen verstrekt. De bedoeling is om…

Problemen gezondheidszorg ontstemmen NPS

Binnen de Nationale Partij Suriname (NPS) zijn er stemmen opgegaan om de huidige en ontstane problematiek in de gezondheidszorg krachtig af te wijzen. De NPS…

Rainville bereid zich voor op hoorzitting

Het ressort Rainville wil een andere aanpak voor de hoorzittingen. Volgens Anwar Moenne, ressortraadslid (RR), is de animo voor de hoorzittingen niet meer zo groot…

Scroll Up