“Kennis over Ramadan wordt steeds groter”

Voor miljoenen moslims over de hele wereld begint op woensdag 16 mei de Ramadan (vastenmaand). Ook in Suriname zijn er veel moslims, die zullen vasten. Volgens Stanley Soeropawiro, Beleidsadviseur Religieuze Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken, is de kennis over Ramadan door de jaren heen groter geworden.

Dit vanwege het feit dat de boodschappen meer dan voorheen in het Nederlands overgedragen worden. Vroeger geschiedde dit meestal alleen in het Javaans, het Hindoestaans of in het Urdu. De bewustwording wordt ook steeds groter dankzij de verschillende soorten media, zoals de televisie, de radio en social media.

Onder de verschillende religieuze geloofsovertuigingen leidt dit tot veel meer begrip voor elkaars geloof. Het zorgt er ook voor dat we beter naar elkaar toe kunnen groeien. “Iets dat we nodig hebben in onze samenleving, als een multiculturele samenleving, waar we tolerant moeten zijn naar elkaar toe, elkaar helpen en mensen die het moeilijk hebben bij te staan. En zo zien we dat het een positief effect heeft in de gemeenschap”, zegt Soeropawiro.

De maand Ramadan is een heilige maand binnen de Islamitische gemeenschap, waarbij het een plicht is voor alle moslimbroeders en -zusters om te vasten. Tijdens deze periode wordt de mens, in deze de vastende, in een speciale gelegenheid gesteld om veel meer goede daden te verrichten. Ook wordt er extra aandacht geschonken aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid.

Vasten leert de mens om de baas te zijn over begeerten en lusten. Verder dient vasten om het inlevingsvermogen in de armen en behoeftigen te versterken en het respect in de medemens en in God te vergroten. Elke dag dat men vast, wordt als een overwinning gezien. Verder probeert men de intermenselijke relaties te verbeteren en zoveel mogelijk liefdadigheid te tonen.

“Aan de vastende wordt veel kracht toegewenst om te kunnen vasten in de maand Ramadan en dit op een goede manier te kunnen afronden. Ook aan degenen die in de omgeving zijn van de vastenden, vragen we hierbij rekening houden met hen. En hen in feite proberen bij te staan, door geen verboden handelingen te plegen of te uiten. Wanneer we elkaar bijstaan in het goede, dat we het goede ook gaan krijgen in de gemeenschap. En we weten dat het vasten inhoudt dat men het goede nastreeft, ook al vast u zelf niet. Dus altijd blijven proberen goede daden te verrichten naar elkaar toe, zodat u het goede ook terug krijgt”, aldus Soeropawiro.(GFC)

Meer nieuws

Onoribobestuur constateert fraude

Het bestuur van de Vereniging Plantage Onoribo (VPO) wordt al geruime tijd geconfronteerd met huurovereenkomsten en grondtoestemmingsbrieven waarbij er gebruikt is en zeer waarschijnlijk wordt…

Communicatieweek gelanceerd in TBL Cinemas

Maandag werd het startsein gegeven voor de Communicatieweek in Suriname. Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR), organiseert tweejaarlijks groots, diverse activiteiten in Suriname…

Aangeboden | De smaak van… Italië?

Wie ‘pizza’ zegt, denkt vrijwel automatisch aan Italië. Het is een gerecht dat inmiddels de hele wereld veroverd heeft en dat vrijwel door een ieder…

Bromfietser dood na aanrijding

Een bromfietser is vanmiddag tegen 16.00 uur om het leven gekomen na een aanrijding op de hoek van de Waaldijk – en de Prinsenstraat. De…

Interdepartementale samenwerking tussen LVV en ATM

De ministeries LVV en Arbeid hebben vorige week gesprekken gevoerd voor een interdepartementale samenwerking. Een delegatie onder leiding van Rowen Noredjo, onderdirecteur Arbeidsmarkt, die tevens…

Ontsluiting dorpen Coeroeni en Amatopo

Er is een aanvang gemaakt met het openkappen van een pad door het tropisch oerwoud vanuit het dorp Coeroeni gelegen nabij de Coeroenirivier naar het…

Scroll Up