GFC Nieuws | Homepage

Ingezonden: Tranen van het Inheems volk

Ingezonden: Tranen van het Inheems volk
🕔07.dec 2017

Het weinige dat beschikbaar is aan gedocumenteerde informatie is geschreven in het perspectief van de kolonisten. Hierdoor is deze informatie eenzijdig en de geschiedenis van de Inheemsen zeer gering belicht. Dit heeft ernstige gevolgen gehad aan het lot van de inheemsen waarvan de effecten tot op heden het voortbestaan van de Inheemsen in Suriname bedreigd.

Middels archeologisch onderzoek is er aangetoond dat Inheemse volken omstreeks 500 jaar na Christus in de kuststreek van Suriname woonden. Op de geografische kaart van H. Gerritz uit 1625 wordt bevestigd dat er minimaal twee inheemse centra aan de Saramacca rivier lagen. Eveneens zijn in de verslagen van de oorlogen en de verdragen die gesloten werden tussen de kolonisator en de Inheemse bevolking dat de omgeving van de Saramacca rivier in de 17e eeuw belangrijke inheemse woongebied was.

De Nederlander heeft zich pas na verscheidene pogingen kunnen vestigen op Surinaamse bodem, in de zo genoemde Wilde Kust. De belangrijkste reden hiervoor was het verzet en tegenstand van de lokale Inheemse stammen. Dit voert ons terug naar de verslagen en verdragen van de oorlogen met de stammen van de omgeving van Saramacca rivier in de 17e eeuw die aangeven dat het een belangrijke inheems woongebied was.

De Inheemse militaire leiders van de Saramacca – en Coppenamerivier zijn beschreven als de meest geduchte tegenstanders. De Caraïb Tonay van de Saramacca regio wordt als een van de slimste en sterkste inheemse leider van die tijd genoemd.

Het woongebied van de Inheemsen langs de vruchtbare oevers van de Saramacca rivier werden vanaf 1790 overgenomen voor het aanleggen van plantages. De inheemsen werden verdreven en vestigden zich toen langs de oevers van de kleine rivieren. Volgens bronnen is er melding gemaakt van een groep Caraïben aan de Mahokreek.

Volgens de oude bewoners van het huidig dorp Maho werd de oude nederzetting door honderden Karinas bewoond. Namen van de oude bewoners zijn terug te vinden in het register van het Bisdom van Paramaribo.

Na verscheidene malen te zijn verdreven, bestreek het leef- en woongebied van de Inheemsen van het dorp Maho een kleinere straal, namelijk het gebied van de Maho-, Krobia- en Dongrukreek.

Herhaaldelijk doen de bronnen meldingen dat de Inheemsen hulp boden aan weggelopen slaven. Rond de 17e en de 18e eeuw maakten vele weggelopen slaven gebruik van het pad tussen het Saramacca gebied en de inheemse nederzettingen in Para.

De Inheemsen zijn steeds verdreven geworden en heeft heel wat terrein verloren. Dit blijkt jammer genoeg niet alleen handelingen van de ‘witte man’ te zijn geweest maar dat de verschillende overheden tot ver na de onafhankelijkheid in het recente verleden en in de tegenwoordige tijd zich daaraan schuldig hebben gemaakt.

In 1971 werd door de toenmalige minister van Opbouw 65 hectaren ter beschikking aan de dc van Saramacca gesteld ten behoeve van de inheemsen van het dorp Maho. De Inheemsen zouden worden ondergebracht in het zogenaamde Maho Project.

Gezien hun levenswijze en tradities is deze opgelegde levenswijze heel vreemd. Bovendien bleek dat het toegewezen gebied overwegend zwamp was. De Inheemsen werden niet goed ingelicht en de situatie veranderde verder drastisch na de komst van de stichting Moshiro in het leefgebied van de Maho Karinas.

In 1989 komt de gemeenschap voor het eerst in aanraking met stichting Moshiro. In 1991 verleent de Surinaamse overheid vergunning tot het in gebruik nemen van 171.5 ha grond ter uitoefening van landbouw. Door het verzet van de dorpsbewoners laaide de spanning op waar arrestaties werden gepleegd en enkele dorpsbewoners werden opgesloten.

De Surinaamse overheid geeft in 2006 aan stichting Moshiro een de beschikking over de 171.5 ha. Waarna verscheidene bereidverklaringen zijn gegeven aan Surinaamse burgers gelieerd aan de politiek.

De Inheemsen eisen op een rechtvaardige manier, zoals internationaal is vervat, het gebied terug dat traditioneel tot hun toebehoort, waarop ze collectief recht hebben voor onderhoud en versterken van hun cultuur, spirituele geloofsovertuigingen en materiële binding met hun territorium, hulpbronnen, en om de verantwoordelijkheid te mogen dragen om hun toekomstige generaties te beschermen.

Om duidelijkheid te verschaffen in het gebied dat de Inheemsen claimen is er recentelijk een nieuwe kaart vervaardigd op basis van de Verklaring van de Organisatie van Amerikaanse Staten.

Ten aanzien van het vonnis uitgesproken door het Internationaal Hof tegen de staat blijkt de huidige regering geen duidelijkheid te hebben gecommuniceerd voor verdere aanpak. De voorzitter van de Nationale Assemblee van Suriname heeft opgeroepen alle activiteiten rondom het gebied van Inheemsen terstond stop te zetten.

Ruim enige tijd in 2017 wordt door dhr. A zandafgravingen gedaan in het gebied van de Inheemsen van het dorp Maho. Na ettelijke verzoeken bij de overheid zijn de Inheemsen wederom aan hun lot overgelaten. Bij het minste verzet worden deze op aanmaning van het districtscommissaris door de politie opgepakt.

Dit bericht verschijnt in de media ter informatie en inlichting van het Surinaamse volk. Bewoners van het dorp zijn zoals de geschiedenis ons leert heel dappere mensen. Ze geven de strijd niet op, maar zullen via de gegeven wegen en middels een breder platform binnen de totale Surinaamse gemeenschap de strijd voortzetten.

Ibrahiem Ligorie, namens de bewoners van Maho, ondersteund door het Inheems Platform ESAV, Al-Khemia Foundation, SetiSranag en de APS.
(GFC)

Meer berichten

Arbeidsinspectie: drastische toename bedrijfsongevallen

Arbeidsinspectie: drastische toename bedrijfsongevallen

“Ik moet ronduit bekennen dat de arbeidsinspectie niet tevreden is met het veiligheid bewustzijn”, geeft

Akiemboto waarschijnlijk de nieuwe NH-minister

Akiemboto waarschijnlijk de nieuwe NH-minister

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen(HN) zal hoogstwaarschijnlijk binnenkort plaats moeten maken. Directeur Sergio Akiemboto

Ontwikkelingen Centrale Markt vorderen gestaag

Ontwikkelingen Centrale Markt vorderen gestaag

De ontwikkelingen binnen de Centrale Markt vorderen volgens marktmeester John Lecton gestaag. Samen met de

Openbaar Groen ruimt illegale vuilstortplaatsen op

Openbaar Groen ruimt illegale vuilstortplaatsen op

Om de binnenstad milieuvriendelijk te maken is de afdeling Openbaar Groen en de afdeling Vuilophaal

Pentagon ‘zag ze vliegen’, onthulde CIA

Pentagon ‘zag ze vliegen’, onthulde CIA

Het Pentagon deed stiekem onderzoek naar ‘vliegende schotels’ en gaf daar miljoenen dollars aan uit.

Bond Medische Zending stelt ultimatum aan directie

Bond Medische Zending stelt ultimatum aan directie

Naar aanleiding van de verkregen informatie van de directie van de Medische Zending met betrekking

Politie sluit doorrijder na vier dagen in

Politie sluit doorrijder na vier dagen in

De 25-jarige autobestuurder Puresh R. is donderdag aangehouden door de Ongevallendienst van de Politie in

Saoedi’s doden vrouwen met luchtaanval

Saoedi’s doden vrouwen met luchtaanval

De Saoedische coalitie beschoot zondag een groep trouwgangers in Jemen. Een aantal vrouwen werd daarbij

Minister Miranda voert overleg met Curaçaose collega over Insel Air

Minister Miranda voert overleg met Curaçaose collega over Insel Air

De minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie(OWT&C), Jerry Miranda, en zijn collega van Curaçao,

Gezondheidsdienst: hou mobieltje ver van je bed en niet in je zak

Gezondheidsdienst: hou mobieltje ver van je bed en niet in je zak

Wetenschappers zijn het nog altijd niet met elkaar eens of de straling van mobiele telefoons


....