Ingezonden: Tranen van het Inheems volk

Het weinige dat beschikbaar is aan gedocumenteerde informatie is geschreven in het perspectief van de kolonisten. Hierdoor is deze informatie eenzijdig en de geschiedenis van de Inheemsen zeer gering belicht. Dit heeft ernstige gevolgen gehad aan het lot van de inheemsen waarvan de effecten tot op heden het voortbestaan van de Inheemsen in Suriname bedreigd.

Middels archeologisch onderzoek is er aangetoond dat Inheemse volken omstreeks 500 jaar na Christus in de kuststreek van Suriname woonden. Op de geografische kaart van H. Gerritz uit 1625 wordt bevestigd dat er minimaal twee inheemse centra aan de Saramacca rivier lagen. Eveneens zijn in de verslagen van de oorlogen en de verdragen die gesloten werden tussen de kolonisator en de Inheemse bevolking dat de omgeving van de Saramacca rivier in de 17e eeuw belangrijke inheemse woongebied was.

De Nederlander heeft zich pas na verscheidene pogingen kunnen vestigen op Surinaamse bodem, in de zo genoemde Wilde Kust. De belangrijkste reden hiervoor was het verzet en tegenstand van de lokale Inheemse stammen. Dit voert ons terug naar de verslagen en verdragen van de oorlogen met de stammen van de omgeving van Saramacca rivier in de 17e eeuw die aangeven dat het een belangrijke inheems woongebied was.

De Inheemse militaire leiders van de Saramacca – en Coppenamerivier zijn beschreven als de meest geduchte tegenstanders. De Caraïb Tonay van de Saramacca regio wordt als een van de slimste en sterkste inheemse leider van die tijd genoemd.

Het woongebied van de Inheemsen langs de vruchtbare oevers van de Saramacca rivier werden vanaf 1790 overgenomen voor het aanleggen van plantages. De inheemsen werden verdreven en vestigden zich toen langs de oevers van de kleine rivieren. Volgens bronnen is er melding gemaakt van een groep Caraïben aan de Mahokreek.

Volgens de oude bewoners van het huidig dorp Maho werd de oude nederzetting door honderden Karinas bewoond. Namen van de oude bewoners zijn terug te vinden in het register van het Bisdom van Paramaribo.

Na verscheidene malen te zijn verdreven, bestreek het leef- en woongebied van de Inheemsen van het dorp Maho een kleinere straal, namelijk het gebied van de Maho-, Krobia- en Dongrukreek.

Herhaaldelijk doen de bronnen meldingen dat de Inheemsen hulp boden aan weggelopen slaven. Rond de 17e en de 18e eeuw maakten vele weggelopen slaven gebruik van het pad tussen het Saramacca gebied en de inheemse nederzettingen in Para.

De Inheemsen zijn steeds verdreven geworden en heeft heel wat terrein verloren. Dit blijkt jammer genoeg niet alleen handelingen van de ‘witte man’ te zijn geweest maar dat de verschillende overheden tot ver na de onafhankelijkheid in het recente verleden en in de tegenwoordige tijd zich daaraan schuldig hebben gemaakt.

In 1971 werd door de toenmalige minister van Opbouw 65 hectaren ter beschikking aan de dc van Saramacca gesteld ten behoeve van de inheemsen van het dorp Maho. De Inheemsen zouden worden ondergebracht in het zogenaamde Maho Project.

Gezien hun levenswijze en tradities is deze opgelegde levenswijze heel vreemd. Bovendien bleek dat het toegewezen gebied overwegend zwamp was. De Inheemsen werden niet goed ingelicht en de situatie veranderde verder drastisch na de komst van de stichting Moshiro in het leefgebied van de Maho Karinas.

In 1989 komt de gemeenschap voor het eerst in aanraking met stichting Moshiro. In 1991 verleent de Surinaamse overheid vergunning tot het in gebruik nemen van 171.5 ha grond ter uitoefening van landbouw. Door het verzet van de dorpsbewoners laaide de spanning op waar arrestaties werden gepleegd en enkele dorpsbewoners werden opgesloten.

De Surinaamse overheid geeft in 2006 aan stichting Moshiro een de beschikking over de 171.5 ha. Waarna verscheidene bereidverklaringen zijn gegeven aan Surinaamse burgers gelieerd aan de politiek.

De Inheemsen eisen op een rechtvaardige manier, zoals internationaal is vervat, het gebied terug dat traditioneel tot hun toebehoort, waarop ze collectief recht hebben voor onderhoud en versterken van hun cultuur, spirituele geloofsovertuigingen en materiële binding met hun territorium, hulpbronnen, en om de verantwoordelijkheid te mogen dragen om hun toekomstige generaties te beschermen.

Om duidelijkheid te verschaffen in het gebied dat de Inheemsen claimen is er recentelijk een nieuwe kaart vervaardigd op basis van de Verklaring van de Organisatie van Amerikaanse Staten.

Ten aanzien van het vonnis uitgesproken door het Internationaal Hof tegen de staat blijkt de huidige regering geen duidelijkheid te hebben gecommuniceerd voor verdere aanpak. De voorzitter van de Nationale Assemblee van Suriname heeft opgeroepen alle activiteiten rondom het gebied van Inheemsen terstond stop te zetten.

Ruim enige tijd in 2017 wordt door dhr. A zandafgravingen gedaan in het gebied van de Inheemsen van het dorp Maho. Na ettelijke verzoeken bij de overheid zijn de Inheemsen wederom aan hun lot overgelaten. Bij het minste verzet worden deze op aanmaning van het districtscommissaris door de politie opgepakt.

Dit bericht verschijnt in de media ter informatie en inlichting van het Surinaamse volk. Bewoners van het dorp zijn zoals de geschiedenis ons leert heel dappere mensen. Ze geven de strijd niet op, maar zullen via de gegeven wegen en middels een breder platform binnen de totale Surinaamse gemeenschap de strijd voortzetten.

Ibrahiem Ligorie, namens de bewoners van Maho, ondersteund door het Inheems Platform ESAV, Al-Khemia Foundation, SetiSranag en de APS.
(GFC)

Meer nieuws

Flow: Wellness & Health Event

Het tweedaags evenement wordt georganiseerd door Houttuyn Wellness River Resort en Orga Nice en zal dienen als een interactief platform voor de lokale en Caraïbische…

STREI! op zoek naar 3500 handtekeningen

De politie organisatie STREI! onder leiding van Maisha Neus start maandag met een handtekeningeninzamelingsactie. De partij wil meedoen aan de verkiezingen van 2020 en zal…

Bollywood rouwt: Sridevi overleden

Bollywood-superster Sridevi (Sreedevi) is zaterdagavond gestorven na een hartstilstand, zegt haar familie. Ze was 54. De actrice was in Dubai om het huwelijk bij te wonen…

Tandartsenpraktijk Gooswit doelwit rovers

Rovers hebben in het weekend ingebroken bij Tandarts Gooswit aan de Zinniastraat. De inbrekers drongen vanuit het plafond het gebouw binnen. Alles werd overhoop gehaald…

Gezin belandt met auto in trens

Een gezin belandde zaterdagmiddag met een Isuzu D-Max in een trens langs de Wayamboweg in het district Saramacca. Het gezin kwam met de schrik vrij….

Amerikaanse bank vreest cryptovaluta

De Bank of America voelt zich ernstig bedreigd door cryptovaluta. De bank is bang dat cliënten zich zullen afkeren van traditioneel bankieren ten gunste van…

PL van begin af aan tegen dictatuur

De dag van 25 februari markeert geen daadwerkelijke revolutie en rechtvaardigheid. Het markeert slechts de dag waarop een paar militairen de macht hebben gegrepen, die…

COVAB levert 67 geslaagden af

“Gaat u te werk zoals u dat heeft geleerd tijdens uw opleiding. Neemt u alleen de positieve voorbeelden over. Geslaagden let op de hygiëne bij…

Vrouw licht Volkscrediet Bank op

De politie is op zoek naar een onbekende vrouw die de Volkscrediet Bank (VCB) heeft opgelicht. De vrouw heeft op maandag 29 januari 2018 beleende…

Suriname organiseert Rondetafeldiscussie

Suriname organiseert in samenwerking met het United Nations Development Programme (UNDP) een Rondetafeldiscussie in Brasilia, met als thema “Ontwikkelings prioriteiten en intensievere bilaterale samenwerking”. Als…

Scroll Up