Informatiebijeenkomst voor stakeholders Zwartenhovenbrugstraat

Op initiatief van het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie (OWT&C) heeft Baitali Group of Company een informatiebijeenkomst gehouden met stakeholders van de Zwartenhovenbrugstraat. Dit in verband met werkzaamheden die verricht zullen worden door het bedrijf op deze belangrijke verkeersader.

“Als projectteam hebben wij gemeend de gemeenschap, maar in het bijzonder de stakeholders vooraf en wel persoonlijk te informeren over wat er gaat gebeuren. Bij zo een complex project heb je ook deze stakeholders nodig om succesvol te kunnen afronden”, geeft Farsi Khudabux, algemeen directeur van Baitali Group of Company aan.

Het project genaamd ‘Vernieuwing van de riolering van de Zwartenhovenbrugstraat’ vangt aan op 15 november 2017. De duur van het project is zes maanden en wel op blok 1.

Blok 1 is dat deel van de Zwartenhovenbrugstraat tussen de Nassylaan en de Keizerstraat.

De algemeen directeur zegt dat bij de rehabilitatie van deze weg allereerst een lateraalriool wordt aangelegd. Dat is een riool waarop alle huizen en kolken aangesloten worden. Hierna wordt het hoofdriool in het midden van de weg aangelegd.

Om te voorkomen dat het verkeer stremming ondervindt, heeft de afdeling Verkeer van het ministerie volgens het NII samen met het Korps Politie Suriname gezorgd voor de nodige omleidingsroute. “Het eindproduct zal er heel goed uitzien. Je krijgt een goed functionerende riolering, want daar gaat het om. Ook een beetje gedimensioneerd op de komende 30 tot 40 jaar, zodat je daar voor de komende jaren geen zorgen meer aan hebt”, stelt Khudabux.(GFC)

Meer nieuws

Vijfde politiek dialoog Suriname en EU

Tijdens de Artikel 8 Politieke Dialoog dat voortvloeit uit de Cotonou-Overeenkomst, binnen de ACP-EU relatie, hebben ontmoetingen plaatsgehad tussen de vertegenwoordigers van de regering van…

Dasani water weer verkrijgbaar

Na ruim een half jaar van de markt te zijn geweest, is het watermerk Dasani bezig met een comeback. Fernandes Bottling Company, die Dasani in…

Antonov raakt tonnen goud kwijt

Aan het einde van de regenboog is een pot met goud, zong de zanger, maar in de Siberische stad Yakutsk regende het goud op de…

Kansfonds ondersteunt Dankerscentrum

Het Zuster Dankerscentrum voor kinderen met een verstandelijke – en lichamelijke handicap heeft een mini rolstoelbus in ontvangst genomen. In aanwezigheid van districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh…

Scroll Up