ICT belangrijk voor vergemakkelijking handmatige processen Biza

Gelet op de hedendaagse ontwikkelingen binnen de samenleving en de belangrijke rol die ICT daarbinnen inneemt, heeft minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken het noodzakelijk geacht om de afdeling ICT te verheffen tot een beleidsgebied.

Vanwege de IT-mogelijkheden die heden ten dage ter beschikking zijn, kunnen onder meer handmatige processen gedigitaliseerd en vergemakkelijkt worden.

Henk Sidoel, hoofd van de ICT-afdeling, zegt er dat in dat kader vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken beleidsdoelen zijn geschreven voor de ICT-afdeling.

In het opgestelde ICT-plan is opgenomen dat er een transformatie plaatsvindt bij de dienstverlening naar de andere afdelingen toe van Binnenlandse Zaken, de dienstverlening naar alle overheidsambtenaren en de dienstverlening naar de burger toe, namelijk die van het Centraal Bureau voor Burgerzaken.

Deze beleidsdoelen zijn concreet al te merken bij de afdeling Centraal Personeelsadministratie (CPA) en de DIV-afdeling. Het CPA heeft als taak om stukken te resumeren van alle overheidsambtenaren. Dit houdt in dat bevorderingen en mutaties van ambtenaren eerst bij CPA moeten komen.

“Elke ambtenaar of persoon die ambtenaar is geweest heeft een CPA-kaart of een stamkaart, waarbij alle mutaties vanaf indiensttreding tot ontslag zijn verwerkt. Deze kaarten moeten constant worden bijgewerkt”, vertelt Sidoel.

Bij het lichten en opleggen van de stamkaarten kunnen er fouten gemaakt worden. Soms worden de kaarten verkeerd opgelegd en in enkele gevallen raken ze kwijt. Dit heeft als gevolg dat er lange wachttijden ontstaan bij het aanvragen van stukken van ambtenaren. Door de digitalisatie is het nu mogelijk met een druk op de knop de kaart van een ambtenaar uitgeprint te krijgen. Op deze wijze is de wachttijd ook geminimaliseerd.

Bij de afdeling Documentaire Informatie en Voorziening (DIV) is deze transformatie eveneens doorgevoerd. Met het digitaliseren van onder andere de in- en uitgekomen stukken is het proces vereenvoudigd.

Het in- en uitboeken van stukken is een veelvoudige handeling. “Met de digitalisering van in- en uitgekomen stukken is het proces heel erg vereenvoudigd. Dubbele boekingen hoeven niet meer gedaan te worden, er wordt maar één keer geboekt en het makkelijkste is: je kunt met een druk op de knop te weten komen waar dat stuk op dit moment is”.

Sidoel zegt tevreden te zijn met het resultaat dat tot nu toe is bereikt, zeker gelet op de beperkte financiële middelen. “We proberen met de kennis die we hebben om de zaken die uitgestippeld zijn uit te voeren. We kunnen best tevreden zijn, maar als de middelen ter beschikking zijn, stellen we de ladder hoger.”(GFC)

Meer nieuws

Project Stop Vuilverbranding gelanceerd

De stichting Healthy Rooth Weathy Fruit heeft het project Stop Vuilverbranding gelanceerd. De bedoeling van dit project is om de frequentie van voorlichting over vuilverbranding…

Man mishandelt vrouw met kapmes

De 35-jarige Toni I. is vorige week zaterdag aangehouden door de politie van het ressort Lelydorp voor zware mishandeling. De politie trof bij aankomst op…

Valse US Dollars onderschept

Een benadeelde heeft op zaterdag 16 februari aangifte gedaan van oplichting bij de politie van het ressort Meerzorg. De aangever is filiaalhouder van een overmakingsbedrijf…

TWiNick presenteert jaarprogramma

De organisatie TWiNick, die belast is met de Tweedaagse Wandelmars in Nickerie, heeft zijn jaarprogramma recent gepresenteerd tijdens een persconferentie. In maart zal er een…

Flow: Wellness & Health Event

Het tweedaags evenement wordt georganiseerd door Houttuyn Wellness River Resort en Orga Nice en zal dienen als een interactief platform voor de lokale en Caraïbische…

STREI! op zoek naar 3500 handtekeningen

De politieke organisatie STREI! onder leiding van Maisha Neus start maandag met een handtekeningeninzamelingsactie. De partij wil meedoen aan de verkiezingen van 2020 en zal…

Bollywood rouwt: Sridevi overleden

Bollywood-superster Sridevi (Sreedevi) is zaterdagavond gestorven na een hartstilstand, zegt haar familie. Ze was 54. De actrice was in Dubai om het huwelijk bij te wonen…

Tandartsenpraktijk Gooswit doelwit rovers

Rovers hebben in het weekend ingebroken bij Tandarts Gooswit aan de Zinniastraat. De inbrekers drongen vanuit het plafond het gebouw binnen. Alles werd overhoop gehaald…

Gezin belandt met auto in trens

Een gezin belandde zaterdagmiddag met een Isuzu D-Max in een trens langs de Wayamboweg in het district Saramacca. Het gezin kwam met de schrik vrij….

Amerikaanse bank vreest cryptovaluta

De Bank of America voelt zich ernstig bedreigd door cryptovaluta. De bank is bang dat cliënten zich zullen afkeren van traditioneel bankieren ten gunste van…

PL van begin af aan tegen dictatuur

De dag van 25 februari markeert geen daadwerkelijke revolutie en rechtvaardigheid. Het markeert slechts de dag waarop een paar militairen de macht hebben gegrepen, die…

Scroll Up