ICT belangrijk voor vergemakkelijking handmatige processen Biza

Gelet op de hedendaagse ontwikkelingen binnen de samenleving en de belangrijke rol die ICT daarbinnen inneemt, heeft minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken het noodzakelijk geacht om de afdeling ICT te verheffen tot een beleidsgebied.

Vanwege de IT-mogelijkheden die heden ten dage ter beschikking zijn, kunnen onder meer handmatige processen gedigitaliseerd en vergemakkelijkt worden.

Henk Sidoel, hoofd van de ICT-afdeling, zegt er dat in dat kader vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken beleidsdoelen zijn geschreven voor de ICT-afdeling.

In het opgestelde ICT-plan is opgenomen dat er een transformatie plaatsvindt bij de dienstverlening naar de andere afdelingen toe van Binnenlandse Zaken, de dienstverlening naar alle overheidsambtenaren en de dienstverlening naar de burger toe, namelijk die van het Centraal Bureau voor Burgerzaken.

Deze beleidsdoelen zijn concreet al te merken bij de afdeling Centraal Personeelsadministratie (CPA) en de DIV-afdeling. Het CPA heeft als taak om stukken te resumeren van alle overheidsambtenaren. Dit houdt in dat bevorderingen en mutaties van ambtenaren eerst bij CPA moeten komen.

“Elke ambtenaar of persoon die ambtenaar is geweest heeft een CPA-kaart of een stamkaart, waarbij alle mutaties vanaf indiensttreding tot ontslag zijn verwerkt. Deze kaarten moeten constant worden bijgewerkt”, vertelt Sidoel.

Bij het lichten en opleggen van de stamkaarten kunnen er fouten gemaakt worden. Soms worden de kaarten verkeerd opgelegd en in enkele gevallen raken ze kwijt. Dit heeft als gevolg dat er lange wachttijden ontstaan bij het aanvragen van stukken van ambtenaren. Door de digitalisatie is het nu mogelijk met een druk op de knop de kaart van een ambtenaar uitgeprint te krijgen. Op deze wijze is de wachttijd ook geminimaliseerd.

Bij de afdeling Documentaire Informatie en Voorziening (DIV) is deze transformatie eveneens doorgevoerd. Met het digitaliseren van onder andere de in- en uitgekomen stukken is het proces vereenvoudigd.

Het in- en uitboeken van stukken is een veelvoudige handeling. “Met de digitalisering van in- en uitgekomen stukken is het proces heel erg vereenvoudigd. Dubbele boekingen hoeven niet meer gedaan te worden, er wordt maar één keer geboekt en het makkelijkste is: je kunt met een druk op de knop te weten komen waar dat stuk op dit moment is”.

Sidoel zegt tevreden te zijn met het resultaat dat tot nu toe is bereikt, zeker gelet op de beperkte financiële middelen. “We proberen met de kennis die we hebben om de zaken die uitgestippeld zijn uit te voeren. We kunnen best tevreden zijn, maar als de middelen ter beschikking zijn, stellen we de ladder hoger.”(GFC)

Meer nieuws

Eerste Christelijke Ondernemersmiddag

Op zaterdag 28 april wordt de eerste Christelijke Ondernemersmiddag gehouden door TABTO Group, dè onderscheidende partner voor duurzame ontwikkeling en ‘next level’ professionalisering van bedrijven….

EBS komt zelfopwekkers energie tegemoet

Vanwege de grote vraag van zelfopwekkers om aangesloten te worden op het landelijk elektriciteitsnet heeft de Energiebedrijven Suriname (EBS), het initiatief genomen om vooruitlopend en…

Aangeboden |  Yoga nader bekeken

Vandaag de dag blijft de wetenschap van yoga, die meer dan vijfduizend jaar geleden systematisch in India is ontstaan en geëvolueerd, in wezen de acceptatie…

Scroll Up