Grondbeleid heeft voldoende aandacht van leiding RGB

Het algemeen grondbeleid van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) is gericht op het centraliseren van grond registratie en het automatiseren en ordenen van het proces rond de grondbeschikkingen, dit zegt minister Roline Samsoedien.

Het ministerie probeert een inhaalslag te maken op achterstallige aanvragen die liggen op het ministerie. Ook wordt er gewerkt aan het wegwerken van de jarenlange achterstand bij de grondregistratie. Tegelijkertijd werkt dit departement ook aan een verbeterde aanpak bij het verwerken van aanvragen die worden ingediend.

Recentelijk zijn de districten Wanica, Commewijne, Saramacca en Nickerie aangedaan. In Saramacca en Nickerie zijn er voornamelijk aan bewoners die jarenlang op de gronden hebben gewoond een beschikking uitgereikt. Ook zij die jarenlang op een huurterrein gewoond en gebouwd hebben zijn in aanmerking gekomen. Ter illustratie van de noodzaak noemt de bewindsvrouw gevallen van mensen die langer dan 50 jaar hebben gewacht op goedkeuring van hun aanvraag.

Ondanks het een moeizaam proces is het ministerie doet er alles aan om alle grondaanvragen binnen een kort tijdbestek af te handelen, zegt Leandra Woei, directeur van Ruimtelijke ordening, Grond –en Bosbeheer.

Door het proces van digitaliseren en automatiseren kan het gronduitgiftebeleid in de toekomst veel makkelijker, – efficiënter en transparanter geschieden. De directeur geeft verder aan dat op korte termijn de resultaten nog niet te zien zullen zijn, omdat de focus gelegd is op het afhandelen van oude aanvragen die al tientallen jaren op het ministerie liggen. De nieuwe aanvragen worden digitaal opgeslagen en zullen op een nader te bepalen tijdstip afgehandeld worden.

De onderdirecteur van dit ministerie, Zaria Eenig, drukt de mensen uit de samenleving op het hart om bij aankoop van een perceel eerst na te gaan of het perceel op naam van de eigenaar staat bij wie zij het kopen. Anders zullen zij later grote problemen krijgen omdat zo een perceel nooit op hun naam zal komen te staan.

Het ministerie streeft naar een geordende grondregistratie, waarbij er een goede dienstverlening wordt verstrekt naar de burgerij zodat zij de garantie krijgen van hun rechtszekerheid. De transparantie en een goede ordening in de grondsector zijn van groot belang.(GFC)

Meer nieuws

Amerikaanse bank vreest cryptovaluta

De Bank of America voelt zich ernstig bedreigd door cryptovaluta. De bank is bang dat cliënten zich zullen afkeren van traditioneel bankieren ten gunste van…

PL van begin af aan tegen dictatuur

De dag van 25 februari markeert geen daadwerkelijke revolutie en rechtvaardigheid. Het markeert slechts de dag waarop een paar militairen de macht hebben gegrepen, die…

COVAB levert 67 geslaagden af

“Gaat u te werk zoals u dat heeft geleerd tijdens uw opleiding. Neemt u alleen de positieve voorbeelden over. Geslaagden let op de hygiëne bij…

Vrouw licht Volkscrediet Bank op

De politie is op zoek naar een onbekende vrouw die de Volkscrediet Bank (VCB) heeft opgelicht. De vrouw heeft op maandag 29 januari 2018 beleende…

Suriname organiseert Rondetafeldiscussie

Suriname organiseert in samenwerking met het United Nations Development Programme (UNDP) een Rondetafeldiscussie in Brasilia, met als thema “Ontwikkelings prioriteiten en intensievere bilaterale samenwerking”. Als…

Onhygiënisch restaurant gesloten

Bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst en milieu- inspecteurs van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg hebben donderdag een restaurant aan de David Simonstraat in…

Mogelijk zegel van profeet Jesaja gevonden

Archeologen vermoeden dat zij voor het eerst bewijs hebben ontdekt dat de Bijbelse profeet Jesaja werkelijk heeft bestaan. Helemaal zeker zijn zij niet: er ontbreekt…

Bijzondere Surinamers gedecoreerd

Enkele Surinamers die zich voornamelijk in de jaren ’80 verdienstelijk hebben gemaakt voor de Republiek Suriname, zijn door president Desiré Bouterse gedecoreerd. De decoratieplechtigheid vond…

Scroll Up