Gezamenlijke herdenking 500 jaar Reformatie

“Het was een mooie dienst”, “Ik heb genoten”, “Dat was een prachtige boodschap”; zo klonken enkele commentaren van zowel Rooms-Katholieken als Lutheranen na de gezamenlijke dienst in verband met 500 jaar Reformatie op 31 oktober in de Kathedrale Basiliek.

Het was dus 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkerk in Wittenberg plaatste. Een schisma was geenszins zijn bedoeling, maar toch kwam dat ervan.

Wat in vroegere tijden door Lutheranen als “viering” werd gezien, noemen wij thans gezamenlijk een “herdenking”. Na eeuwen tegenover elkaar te hebben gestaan, bestaat er voor nu reeds langer dan 50 jaren een officiële Luthers-Rooms Katholieke Commissie die zich richt op initiatieven tot eenwording. Er is hiertoe speciaal in verband met 500 jaar reformatie in dit jaar, een rapport uitgebracht. Het uiteindelijk doel is om te komen “van conflict tot communie”.

Dit is dan ook de gelijkluidende titel van het rapport. Het rapport is tevens uitgebracht om aan te geven wat ons samenbrengt en niet wat ons scheidt. Dat was dan ook de basis van de herdenking waarin Mgr. Karel Choennie, ds. Marjorie Slagtand, pater Esteban Kross, ds. Danielle Dokman, pater Toon te Dorsthorst en ds. Raymond Wimpel voorgingen. Voorwaar een plechtige viering die allen als gezegend hebben ervaren.

Gezamenlijke toekomst

Ook het moment waarop echtparen uit een gemengd Luthers-Katholiek huwelijk een kaars mochten aansteken was bijzonder alsook het moment van de vrededeling waarop Katholieken en Lutheranen elkaar de hand gaven en ook omhelsden.

Genegenheid, liefde, wederzijds respect en begrip waren aanwezig in elk onderdeel van de dienst. De heldere boodschap van dominee Danielle Dokman die opriep om voor “nog 500 te gaan” kwam luchtig en komisch over, terwijl het ook een zekere diepgang heeft voor de instelling die wij moeten hebben jegens elkaar.

Ook de woorden van Mgr. Choennie “Onbekend maakt onbemind, maar hoe meer ik jullie leer kennen, hoe meer ik jullie leer beminnen” waren woorden die toonaangevend zijn voor een gezamenlijke toekomst.

Er is inderdaad wat vervreemding opgetreden, vooral gegeven de geschiedenis van de Surinaamse Lutherse kerk. Hoe ziet de weg eruit die wij in de komende 500 jaar zullen afleggen? Dit is niet zonder meer een vraag om in de ruimte te stellen. Willen wij de eenwording daadwerkelijk tot stand brengen, dan is deze vraag een oproep aan elk één van ons om invulling hieraan te geven. Laat ons dan, als discipelen van Christus -gelijk de oproep van dominee Dokman naar Johannes 15- vrucht dragen en in Christus blijven, terwijl wij samen op weg gaan als deel van de ware Wijnstok.

Door Reza Karg

Meer nieuws

Winkeldief stopt zeven messen in broek

Twee beveiligingsmedewerkers hebben Karel S. (54) op heterdaad betrapt toen hij bezig was goederen te stelen in een winkel aan de Maagedenstraat. De man had…

Adela Sedney viert 101ste jaardag

Adela Sedney werd maandag 101 jaar en dat werd gevierd met familie en vrienden. Uit handen van districtscommissaris Mike Nerkust heeft zij een enveloppe namens…

KPS bevestigt verbranding 488 kg drugs

De Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname heeft afgelopen zaterdag in aanwezigheid van een officier van Justitie van het Openbaar Ministerie de vierhonderd achtentachtig…

Introductie Moni karta in Boven-Suriname

Het team van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft de afgelopen week het gebied Sipaliwini te Boven-Suriname aangedaan. Het hoofd van de afdeling Uitbetaling Sociale…

Rover berooft slechtziende man

Achmed K. (47) werd op 9 maart door omstanders aangehouden en overgedragen aan surveillerende politiemannen van ressort Centrum, nadat hij op de hoek van de…

Overdracht leiding CASAS een feit

De overdracht van de leiding van Casas (Burger Luchtvaart Veiligheidsautoriteit Suriname) is een feit. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft…

Scroll Up