C-47 vindt actie ABS terecht

De Progressieve Vakcentrale -47 (C-47) heeft reeds enige maanden de activiteiten van de Werknemers Organisatie bij het Algemeen Bureau voor de Statistieken, de WO-ABS, op de voet gevolgd. C-47 is de mening toegedaan dat de vakorganisatie alle mogelijke wegen heeft gevolgd om voor de CAO-werknemers binnen het Algemeen Bureau voor de Statistiek een redelijke en billijke verhoging van de lonen te krijgen.

De laatste loonsverhoging binnen het ABS is geweest per 1 januari 2015. Dat was een loonsverhoging van 4% die pas op 1 januari 2016 is ingegaan.

C-47 betreurt het en is tevens verbaast over het feit dat de overheid niet reageert op de roep van het personeel, ondanks het feit dat bekend is dat de economische situatie van dien aard is dat een aanpassing van het loon vereist is.

De vraag rijst waarom er bij het Algemeen Bureau voor de Statistiek geen reactie komt, terwijl de overheid in andere gevallen wel is ingekomen met koopkracht versterking.

Nu de leden in actie zijn en er geen beweging komt in de positie van de Directie van het ABS omdat zij geen aanpassing van de Subsidie krijgt zal de Vakcentrale er alles aan doen de in actie zijnde vakbondsbroeders en zusters adequaat te ondersteunen.

Alle lidbonden bij overheidsinstellingen c.q. parastatale bedrijven die nu gebundeld zijn in een collectief van overheidsbonden, zullen geïnformeerd worden, waarna het standpunt, maar ook de aanpak aan het groter publiek, waaronder ook de overheid, bekend zal worden gemaakt. Indien die aanpak geen resultaat oplevert, zal niet geschroomd worden om de overige lidbonden in stelling te brengen om hun vakbondsmakkers te ondersteunen in hun rechtvaardige strijd.(GFC)

Meer nieuws

Onoribobestuur constateert fraude

Het bestuur van de Vereniging Plantage Onoribo (VPO) wordt al geruime tijd geconfronteerd met huurovereenkomsten en grondtoestemmingsbrieven waarbij er gebruikt is en zeer waarschijnlijk wordt…

Communicatieweek gelanceerd in TBL Cinemas

Maandag werd het startsein gegeven voor de Communicatieweek in Suriname. Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR), organiseert tweejaarlijks groots, diverse activiteiten in Suriname…

Aangeboden | De smaak van… Italië?

Wie ‘pizza’ zegt, denkt vrijwel automatisch aan Italië. Het is een gerecht dat inmiddels de hele wereld veroverd heeft en dat vrijwel door een ieder…

Bromfietser dood na aanrijding

Een bromfietser is vanmiddag tegen 16.00 uur om het leven gekomen na een aanrijding op de hoek van de Waaldijk – en de Prinsenstraat. De…

Interdepartementale samenwerking tussen LVV en ATM

De ministeries LVV en Arbeid hebben vorige week gesprekken gevoerd voor een interdepartementale samenwerking. Een delegatie onder leiding van Rowen Noredjo, onderdirecteur Arbeidsmarkt, die tevens…

Ontsluiting dorpen Coeroeni en Amatopo

Er is een aanvang gemaakt met het openkappen van een pad door het tropisch oerwoud vanuit het dorp Coeroeni gelegen nabij de Coeroenirivier naar het…

Scroll Up