Bijzondere ministeriële beschikking voor overdracht grondhuurpercelen

De verschillende diensten van het ministerie van RGB timmeren hard aan te weg, om de gemeenschap efficiënter van dienst te zijn. Toch is gebleken dat het departement momenteel niet bij machte is om de achterstand welke een jarenlange periode behelst, op korte termijn in te lopen.

Om de gemeenschap alsnog tegemoet te komen, heeft het ministerie van RGB besloten om de in Suriname gevestigde notariaten per bijzondere ministeriële beschikking van 12 februari 2018, collectief toestemming te verlenen om de notariële overdrachten van grondhuurpercelen binnen een jaar af te handelen.

De toestemming zoals verleend in de beschikking is eenmalig en heeft uitsluitend betrekking op verzoekschriften die tot en met 31 december 2017 bij het Ministerie van RGB zijn ingediend. Aanvragen die per 1 januari 2018 zijn ingediend, zullen volgens de normale procedures van het ministerie worden afgehandeld.

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer heeft maatregelen getroffen om het gronduitgiftebeleid drastisch om te buigen. Deze aanpak moet ertoe leiden dat de handmatige verwerking van grondzaken waar reeds decennia sprake van is, tot het verleden zal gaan behoren. Een op te zetten vernieuwde digitale verwerking van grondzaken zal er uiteindelijk toe bijdragen dat het ministerie op een klantvriendelijke, transparante en efficiënte manier de burger van dienst kan zijn.

Simultaan met de transformatie van de dienstverlening, wordt gewerkt aan het inlopen van de achterstand bij de verwerking van het enorme aantal aanvragen en overdrachten van grondhuurpercelen. Het hoeft geen betoog dat de rechtszekerheid van de burger door deze enorme achterstand, ernstig in het geding is gekomen. Daarnaast hebben zich oneigenlijke praktijken gemanifesteerd die tot gevolg hebben gehad een toenemende mate van corruptie binnen het grondbeleid.(GFC)

Meer nieuws

Amerikaanse bank vreest cryptovaluta

De Bank of America voelt zich ernstig bedreigd door cryptovaluta. De bank is bang dat cliënten zich zullen afkeren van traditioneel bankieren ten gunste van…

PL van begin af aan tegen dictatuur

De dag van 25 februari markeert geen daadwerkelijke revolutie en rechtvaardigheid. Het markeert slechts de dag waarop een paar militairen de macht hebben gegrepen, die…

COVAB levert 67 geslaagden af

“Gaat u te werk zoals u dat heeft geleerd tijdens uw opleiding. Neemt u alleen de positieve voorbeelden over. Geslaagden let op de hygiëne bij…

Vrouw licht Volkscrediet Bank op

De politie is op zoek naar een onbekende vrouw die de Volkscrediet Bank (VCB) heeft opgelicht. De vrouw heeft op maandag 29 januari 2018 beleende…

Suriname organiseert Rondetafeldiscussie

Suriname organiseert in samenwerking met het United Nations Development Programme (UNDP) een Rondetafeldiscussie in Brasilia, met als thema “Ontwikkelings prioriteiten en intensievere bilaterale samenwerking”. Als…

Onhygiënisch restaurant gesloten

Bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst en milieu- inspecteurs van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg hebben donderdag een restaurant aan de David Simonstraat in…

Mogelijk zegel van profeet Jesaja gevonden

Archeologen vermoeden dat zij voor het eerst bewijs hebben ontdekt dat de Bijbelse profeet Jesaja werkelijk heeft bestaan. Helemaal zeker zijn zij niet: er ontbreekt…

Bijzondere Surinamers gedecoreerd

Enkele Surinamers die zich voornamelijk in de jaren ’80 verdienstelijk hebben gemaakt voor de Republiek Suriname, zijn door president Desiré Bouterse gedecoreerd. De decoratieplechtigheid vond…

Scroll Up