GFC Nieuws | Homepage

Aangeboden | Onze politieke cultuur is de grondoorzaak van slecht bestuur, corruptie, straffeloosheid en armoede – deel 1

Aangeboden | Onze politieke cultuur is de grondoorzaak van slecht bestuur, corruptie, straffeloosheid en armoede – deel 1
🕔16.jul 2017

De harde corruptiezaken stapelen zich op, maar de bevoegde instanties weigeren om enige uitleg over deze zaken te geven, maatregelen te treffen, politioneel onderzoek te doen instellen en te doen vervolgen en berechten.

Ministers en politici staan nu meer dan voorheen boven de wet. Er is een cultuur van straffeloosheid die in stand wordt gehouden. “Live and let live “, “mi casa su casa “ is het uitgangspunt.

Corruptie heeft sinds de staatkundige onafhankelijkheid altijd bestaan in het Surinaaams bestuur.Het is wat de Surinaamse inbreng betreft, een uitvinding van de oude politieke partijen en het is heel nauw gerelateerd aan de “slimme-anansi-cultuur”.

Anansi is een CORRUPTE figuur waartegen een generatie van kleins af heeft opgekeken. In hun volwassen leven hebben ze Anansi nagedaan.

De oude politiek heeft de CORRUPTIECULTUUR stevig verankerd in het bestuurssysteem en het verheven tot NORM. De andere politieke partijen hebben het SYSTEEM dat ze eens afkeurden, gewoon voortgezet.

Alzo bestaat er in Suriname qua prestatie en inborst geen onderscheid tussen oude politieke en nieuwe politiek: het is allemaal een pot nat.

En geregeld krijgt men een koekje van eigen deeg voorgeschoteld, zoals recent de overstap van een vrouwelijke ex-DNA lid van de VHP naar de NDP.

De manier waarop deze vrouw zich gepresenteerd heeft in DNA en hoe ze zich MOREEL-ETHISCH zover kon krijgen om de draai van 180 graden te maken, zijn het BEWIJS van de opvoeding en vorming die de politici bewust en onbewust krijgen in bepaalde politieke partijen.

Er zijn politieke partijen waarvan het SYSTEEEM zodanig verziekt en verrot is – van hoog naar laag – dat JONGEREN als het ware getraind worden in CORRUPTIE en ONETHISCH GEDRAG op hoog niveau.

Voor deze politici is het geen grote stap om van politiek huis te veranderen nadat de ‘eigenaar’ van het huis elke dag voor vies en vuil is uitgescholden. In de Surinaamse politiek van na 1987 is de huidige president de persoon op wie het meest is “gescholden”.

De persoon die het meest op de huidige president heeft afgegeven, het meest heeft “uitgescholden” is de mevrouw die nu de overstap heeft gemaakt.

Haar tirades waren altijd emotioneel en irrationeel, het had de bedoeling om te POLARISEREN en kiezers een rad voor de ogen te draaien.

Een politieke overstap is op zich niet onmogelijk in de politiek, maar in de beschaafde wereld is niet elke overstap correct. De mevrouw mag ervan worden beschuldigd dat ze zwaar verraad heeft gepleegd tegenover de personen die ze in haar politieke praktijk heeft beïnvloed, als het ware voor de gek heeft gehouden en gemanipuleerd en tot vijand heeft gemaakt van de nu grootste coalitiepartij”. Overgenomen uit DBS-redactioneel, editie 9 juli 2017.

 

Leendert Doerga:

Onze politieke leiders en bestuurders van onze politieke partijen (hoofdbesturen) hebben vanaf de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname in 1975 een beginselloze politiek gevoerd.

Een inhoudelijk concept van onafhankelijkheid als mentaal proces dat uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe en bewust gekozen ORDENING van staat en maatschappij ontbrak, en ontbreekt tot heden.

De noodzakelijke herinrichting van staat en maatschappij ontbrak en ontbreekt tot heden. De staatkundige onafhankelijkheid werd niet geschraagd door een IDEOLOGISCHE VISIE om een op eigen omstandigheden en mogelijkheden geënte maatschappij tot stand te brengen.

Het bleef een voortzetting van het opportunistische en corruptieve beleid van voorheen en eveneens voortgezet tot heden. In feite bleven alle oude structuren gehandhaafd en beleid en koers verschillen weinig van hetgeen de afgelopen jaren te zien was gegeven.

Suriname verviel tot een staat waarin sitilstand en achteruitgang naast corruptie op regeringsniveau kenmerkend waren en zijn. De arrogantie van de macht, pure arrogantie en machtsmisbruik van politieke leiders zijn kenmerkend.

Van het aangaan van de meest OPPORTUNISTISCHE COALITIES tot aan MANIPULATIES, CHANTAGES , OVERLOPERIJ en politieke hoererij voor de stembus, bij de stembus en na de stembus.

Het uithollen van de parlementaire democratie, de ministeriële verantwoordelijkheid, openbaarheid van bestuur en het vestigen van een constitutioneel presidentiële dictatuur zijn de resultaten van de Grondwet van 1987.

En het zeer onrechtvaardige kiesstelsel. Een kiesstelsel dat etnische verdeling en bevoordeling in stand moet houden. Het willens en wetens en met opzet handhaven van zeer zwakke staatsinstellingen die de rechtsstaat, rule of law moeten schragen en dragen, o.a. de Rechterlijke Macht, het Openbaar Ministerie, Rekenkamer, Clad. Geen noemenswaardige, structurele en daadwerkelijke vervolging en berechting van corruptelingen, staatsrovers, staatsgraaiers, rovers van de staatskas, rovers van staatsdeviezenpot, rovers van staatsondernemingen en rovers van staatsdomeingronden en staatsconcessies (hout, goud, zand) .

 

Een politiek stelsel van etnische politiek, inbraak- & afbraakpolitiek, verdeel en heers-politiek, machtsmisbruik, grootschalige corruptie.

De combinatie van etnische politiek en het ambtenarenapparaat gekoppeld aan het systeem van PATRONAGE (mi casa su casa-politiek) is voor Suriname dodelijk, vernietigend geworden.

Het heeft ons gebracht naar een samenleving met grootschalige, onbeheersbare gewelddadige criminaliteit, met zinloos geweld, angst, vrees, onrust, chaos, desintegratie, INTIMIDATIE, POLARISATIE, VERDEELDHEID en ARMOEDE.

Monseigneur Karel Choennie:

“(…) Het Comité Christelijke Kerken (CCK) en de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) willen een bijdrage leveren tot behoud van rust en vrede in Suriname (…) Om de harmonie en rust in de samenleving middels dialoog en een proces van nationale verzoening te bewerkstelligen en een diepe tweespalt, fragmentatie in de samenleving te voorkomen. Choennie merkt hierover op dat in het algemeen vooral POLITICI zich schuldig maken aan het veroorzaken van ONRUST…” DWT, editie 9 juli 2017.

 

Leendert Doerga

 

 

 

 

 

 

<span style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;”>Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees <strong><a href=”http://gfcnieuws.com/voorwaarden/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” >hier</a></strong> onze voorwaarden, de volledige tekst van de disclaimer leest u <strong><a href=”http://gfcnieuws.com/disclaimer/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”> hier</a>.</strong></span>

Meer berichten

18-jarige voortvluchtige zangvogel- en bromfietsendief gepakt

18-jarige voortvluchtige zangvogel- en bromfietsendief gepakt

De politie van Lelydorp heeft woensdag de 18-jarige Lorenzo D. na een maand aangehouden voor

Gezamenlijke herdenking 500 jaar Reformatie

Gezamenlijke herdenking 500 jaar Reformatie

“Het was een mooie dienst”, “Ik heb genoten”, “Dat was een prachtige boodschap”; zo klonken

Koninginnen van Israël en Irak werken samen aan wereldvrede

Koninginnen van Israël en Irak werken samen aan wereldvrede

De missen van Irak en Israël die momenteel bij elkaar zijn in Las Vegas om

Workshop: ‘Het kinderbrein ontrafeld’

Workshop: ‘Het kinderbrein ontrafeld’

Omgaan met kinderen die continu ongewenst gedrag vertonen is een grote uitdaging voor zowel ouders

DNA keurt overeenkomst inzake handel en economische samenwerking met Turkije goed

DNA keurt overeenkomst inzake handel en economische samenwerking met Turkije goed

De Nationale Assemblée (DNA) heeft in de openbare vergadering van donderdag de ontwerpwet houdende goedkeuring

Delegatie ministerie Economische Zaken Curaçao bezoekt SLM

Delegatie ministerie Economische Zaken Curaçao bezoekt SLM

Een delegatie van het ministerie van Economische Zaken van Curaçao, de dames Agnette Kingswijk en

Leerling Mulo Domburg neergestoken

Leerling Mulo Domburg neergestoken

Een leerling van de Willem Van Lier Muloschool in het ressort Domburg werd donderdag neergestoken

Eigenares restaurant mishandeld

Eigenares restaurant mishandeld

De politie van ressort Centrum heeft vorige week donderdag de 34-jarige Ron H. in verzekering

Wegstrekking tussen Abadoe Kondre en Cotticabrug wordt aangepakt

Wegstrekking tussen Abadoe Kondre en Cotticabrug wordt aangepakt

Op initiatief van Newmont Suriname is de wegstrekking van de Oost- West verbinding, tussen Abadoe

STVS komt met “Express by Double U”

STVS komt met “Express by Double U”

De Surinaamse Televisie Stichting (STVS) is vast van plan om meer Surinaamse programma’s te produceren.


....